Actual Codul penal al Republicii Moldova, a intrat în vigoare la 12 iunie 2003, prevede urmatoarele fapte de coruptie :
In sectorul public :
– coruperea pasiva (art. 324);
– coruperea activa (art. 325);
– traficul de influiența (art. 326);
– abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327) ;
– primirea de catre functionar a recompensei ilicite (art.330) ;
– falsul in actele publice (art. 332).

In sectorul privat :
– luarea de mita (art. 333) ;
– darea de mita (art. 334) ;
– abuzul de serviciu (art.335).

In ambele sectoare :
– primirea unei remuneratii ilicite pentru indeplinirea lucrarilor legate de deservirea populatiei (art.256) ;
– delapidarea averii straine (art. 191) ;
– insusirea in proportii mari si deosebit de mari savirsita prin delapidare (art. 195).
Codul penal mai prevede o serie de infractiuni care pot fi in legatura directa cu savirsirea infractiunilor de coruptie mentionate mai sus. La ele se refera :
– excesul de putere sau depasirea atributiilor de serviciu ;
– refuzul de a indeplini legea ;
– spalarea banilor ;
– abuzurile la emiterea titlurilor de valoare ;
– utilizarea, contrar destinatiei, a mijloacelor din imprumuturile interne sau externe garantate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships