„Rolul unui ziar este de a afla informaţia proaspătă despre chestiuni de interes public şi de a o transmite cititorilor cât mai repede şi cu cât mai multă acurateţe, în mod cinstit şi echilibrat. Asta-i tot” (David Randall, Jurnalistul universal, Iaşi, Ed. Polirom, 1998, p. 37). În acest atât de simplu şi de firesc asta-i tot locuieşte partea cea mai vie a jurnalismului dintotdeauna, parte în spaţiul căreia din ce în ce mai puţini ajung să se menţină, oriunde în lume, nu numai în Republica Moldova. Sunt recunoscute următoarele calităţi/atribute ale informării: 1. Atribute esenţiale: adevărul, obiectivitatea şi dezinteresarea. 2. Atribute profesionale: rapiditatea, concizia, originalitatea şi varietatea. 3. Atribute sociale: semnificaţia socială a faptului relatat, precizia subiectului abordat, actualitatea şi accesibilitatea.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships