Pentru a ajunge să ne cunoaştem pe noi înşine pornim doar de la câteva adevăruri. Cele 5 simţuri pe care le posedăm, care alcătuiesc aşa numita domnie a materiei se apropie de sfârşit deoarece cu trecerea timpului acea sete pentru a cunoaşte tot mai mult se va distruge dacă nu ne identificăm cu esenţialul din noi şi dacă nu există echilibru. Pentru aceasta trebuie să reţinem şi să reflectăm asupra simţului posesiunii, asupra esteticului şi asupra simţului de a converti materia în folosul său, dar fără riscul de a deveni sclavul ei. Omul se gândeşte la trecut, planifică viitorul, crede în Dumnezeu şi înţelege inconştientul. Dar mult mai important lucru este că omul este raţional, dar neglijează sau ignoră puterile divine existente în stare latentă în el.
Genialii descoperitori ai Geometriei ne-euclidiene erau convinşi că noua concepţie introdusă, reprezintă un punct crucial nu doar în matematică, ci în întreaga istorie a gândirii umane.
Interesul lui J. Bolyai s-a extins asupra a tot ce se referă la omenire. Astfel îl descoperim ca un mare gânditor preocupat de problemele integrării echilibrate în viaţă. Cu câtă înţelepciune spune: “nu din răutate, ci din ignoranţă nu mi-au recunoscut rezultatele mele.”
Ca şi Bolyai, nici Lobacewski n-a fost înţeles în timpul vieţii, iar valoarea operei sale, n-a fost recunoscută.
Contribuţia cercetărilor trebuie s-o apreciem, cu atât mai mult astăzi cu cât ea s-a realizat în condiţiile în care, încă nu era introdus punctul de vedere formalizat în matematică.
Dincolo de contribuţia lor în matematică, descoperirea noii geometrii reprezintă o deschidere spre meditaţie asupra condiţiei umane.
Acceptând că suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, conform cu cele susţinute de marii luminaţi, putem înţelege că avem o sublimă structură internă, potrivit căreia putem să ne respectăm unii pe alţii şi să avem de asemenea respect faţă de sine. Toate acestea independente faţă de naţionalitate, religie, vârstă sau alte considerate. Ele ţin de viaţă. Iar viaţa este un dar măreţ care are o formă de manifestare după anumite legi.
Dar de ca suntem atât de diferiţi? Un răspuns la această întrebare este acela că ne deosebim după gradul calităţilor pe care le posedăm şi care sunt lăsate sau deopotrivă blocare să se manifeste.
Putem observa o deteriorare fizică şi morală, o depersonalizare a omului datorate: ignoranţei, neglijenţei sau mai rău negării calităţilor divine puse în noi.
Dar supraveghindu-ne viaţa, ajungem să reducem greşelile faţă de noi înşine şi faţă de cei din jur. Treptat ajungem la o atitudine înţeleaptă prin care înţelegem esenţa divină din noi. Astfel obţinem arta de a nu cădea victime propriilor slăbiciuni sau slăbiciunilor celor din jurul nostru, de care tot mai des omul modern se plânge.
Am văzut că omul are numeroase calităţi, dar şi defecte. Dar cea mai importantă calitate a omului este faptul că iubeşte. Ce este iubirea? Iubirea este o putere primordială divină, Atotcuprinzătoare, Atoateştiutoare care sălăşluieşte undeva, într-un colţ al sufletului nostru.
Ideea măreţiei divine care sălăşluieşte în noi, este o şansă de a ne cunoaşte fiinţa în profunzime.
Toate învăţăturile sfinte ne vorbesc de Dumnezeu ca fiind omniprezent, omniştient şi omnipotent.
Iluminaţii de totdeauna şi de pretutindeni au vorbit despre lucruri măreţe ale puterilor divine. Prin abandonarea ei au dovedit că au găsit soluţia de a ieşi din întunericul în care omenirea, atât de des, şi adânc de scufundată.
Pe scurt, fie ca noi să trăim după natura esenţei noastre divine, adică fie ca iubirea să lucreze în noi şi prin noi. Să ştim că cea mai mare cunoaştere este aceea de a şti că Dumnezeu cel Mare este Iubire.
A da şi a primi iubire este nu doar benefic ci natural, care ţine de starea noastră pură.
“Când nu putem iubi, trebuie să ştim că în noi există un blocaj, există ceva care trebuie purificat.”
În corpul nostru subtil există o putere care ne dă forţa de a fi monoton detalşat, faţă de tot ceea ce se întâmplă. Această putere nu înseamnă uscăciune sufletească, sau a trăi fără iubire, ci din contră a avea multă iubire şi pentru toţi.
O altă metodă de a ne cunoaşte pe noi înşine este metoda Yoga. Shri Mataji explică faptul că încă din starea embrionară, Duhul Sfânt, este proiectat în noi, şi astfel începe construirea multiplelor canale energetice dintre care cele mai importante sunt: stâng, central şi drept.
Canalul stâng se mai numeşte şi canalul lunar şi reprezintă energia feminină de tip Yin, care se manifestă prin calităţile specifice de intuiţie, cooperare, blândeţe, responsabilitate. Este canalul trecutului, al dorinţelor, al amintirilor, al emoţiilor şi aspiraţiilor.
Canalul drept se mai numeşte şi canalul solar şi reprezintă energia masculină de tip Yang care se manifestă prin trăsăturile specifice de analiză, competitivitate, mentalizare şi agresivitate. Este canalul viitorului, al acţiunilor şi activităţilor fizice şi intelectuale, al planificărilor de viitor.
Canalul central îndeplineşte un rol esenţial al vieţii subtile, al vieţii spirituale, pentru realizarea unui nivel de conştiinţă mai elevat şi mai vast.
Pe lângă aceste canale mai există şi numeroase centre din care decurg numeroase puteri ca: puterea înţelepciunii şi a umilinţei, puterea cunoaşterii.
Cu ajutorul acestora ne putem cunoaşte mai bine sinele. Putem să desluşim tainele trupului atât din punct de vedere moral, adică să ne cunoaştem sufletul, cât şi din punct de vedere fizic.
În concluzie trebuie să ne iubim semenii ca pe noi înşine pentru că toţi facem parte din acelaşi întreg care este umanitatea, care la rândul ei face parte din Univers.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships