Garantiile personale reprezinta aranjamentele agentilor economici si persoane fizice prin care acestia se obliga sa suporte datoriile debitorilor catre banca pentru creditele acordate. Acest tip de garantie mai poarta denumirea de cautiune sau fidejusiune si este valabil daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
sa existe un contract separat prin care o persoana fizica sau juridica se obliga sa garanteze obligatiile agentului economic imprumutat cu intregul sau patrimoniu;
cel ce garanteaza sa aiba deplina capacitate (sa aiba 18 ani daca este persoana fizica, sau sa fie legal constituita in cazul persoanei juridice);
garantul sa fie solvabil;
garantul sa domicilieze sau sa aiba sediul in judetul unde functioneaza banca ce acorda creditul;
patrimoniul ce se constituie garantie sa nu fie afectat de alte datorii sau obligatii.
Cautiunea sau garantia personala poate fi materializata si prin scrisoarea de garantie bancara. Aceasta este garantia data de o banca in favoarea unui agent economic sau persoane fizice care contracteaza un credit bancar. Scrisoarea de garantie bancara poate avea o diversitate de forme, dar trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii:
sa precizeze clar suma creditului pentru care se emite garantia;
titularul creditului;
beneficiarul garantiei;
termenul de valabilitate a garantiei (care nu poate fi mai mic decat termenul de rambursare a creditului);
sa fie datata si semnata de banca ce emite scrisoarea (de persoanele ce angajeaza si reprezinta, patrimonial, banca).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships