1945-1968,cehosl.rep.centralizată, independentă, sub influenţa Un. Sovietice. Soviet, fiind nesatisfăcuţi de reformele cehoslovace, au pus în practică invazia ţării, 20-21 aug 1968, forţe militare din Un. Sov, RDG, Pol, Ung. şi Bulgaria au invadat Cehoslov cu 5000/7.000 tancuri sovietice, ceea ce a provocat un val masiv de emigraţie,oameni cu o înaltă calificare tehnică, cărora ţările vestice le-au permis şederea şi unde s-au integrat fără probleme. Opoziţia populaţiei a fost exprimată prin numeroase acte de rezistenţă nonviolentă la Praga si alte or. Ţările democratice s-au rezumat la a critica invazia, neprovocind forţele milit. sov. din Eur. Cent, în mijl. Răzb.Rece. O reacţie mai vizibilă a avut loc în Rom. comun, unde Ceauşescu,a ţinut în ziua invaziei un discurs critic public dur la Bucureşti. Primăvara de la Praga a fost o per. de libert. polit. în Cehosl.înc. primăv.1968 când a venit la putere Alexander Dubček până 20 august 1968, când Un. Sov. şi aliaţii săi din Pactul de la Varşovia (cu excepţia României) au invadat ţara. Primăvara de la Praga a împrumutat numele său unei per. similare de liberalizare politică din China, perioadă cunoscută drept Primăvara de la Beijing. În parte evenimentul a influeţat şi Primăvara din Croaţia în Iugoslavia

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships