Aceste impozite sunt: impozitele asupra averii propriu-zise; imp pe circulatia averii; imp pe cresterea de avere.
Impozite asupra averii propriu-zise pot fi întâlnite atât ca imp stabilite asupra averii, dar platite din venitul obtinut de pe urma averii respective, imp pe proprietati imobiliaresi impozitele asupra activului net cât si ca impozite pe substanta averii
Impozitele pe proprietati imobiliare se întâlnesc sub forma impozitelor asupra terenurilorsi cladirilor
Impozitul asupra activului net are ca obiect întreaga avere mobilasi imobila pe care o detine un subiect. La plata acestui impozit în unele tari sunt supuse atât pers fizice cât si cele juridice iar în altele fie numai persoanele fizice fie numai societatile de capital
Impozite pe circulatia averii se instituie în legatura cu trecerea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobilesi imobile de la o persoana la alta. Aici sunt: – impoz pe succesiuni, imp pe donatii, imp pe actele de vânzare – cumparare a unor bunuri imobile, imp pe hârti de valoare.
Impozitul pe succesiuni – aici obiectul impunerii îl constituie averea primita drept mostenire de o peroana fizica.
Impozitele asupra cresterii averii sunt: imp. pe plusul de valoareimobiliara, imp pe sporul de avere realizat în timpul de azboi.
in ceea ce priveste impozitele pe avere în Romania ele se întâlnesc atât sub forma unor imp pe averea propriu -zisa câtsi a imp pe circulatia averii pe succesiuni, donatiisi pe vânzareasi cumpararea de bunuri mobilesi imobile

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships