Ei pot fi grupaţi în : indicatori generali (comuni): P.N.B.,inflaţia şi în indicatori specifici-surprind conjunctura unor pieţe particulare;
D.p.d.v. al plasării în timp a evoluţiei fenomenelor, indicatorii se pot împărţi de asemenea în : indicatori avansaţi, concomitenţi, întârziaţi.
Indicatorii avansaţi caracterizează evoluţia mai rapidă a unor sectoare,decât ansamblul economiei naţionale;
Indicatorii concomitenţi evidenţiază evoluţia concomitentă a unor sectoare cu ritmul de ansamblu al economiei (P.N.B.,indicele producţiei industriale, gradul de utilizare a capacităţii de producţie, rata şomajului).
Indicatorii întârziaţi caracterizează fenomene ce sunt precedate de anumite manifestări din economia naţională; pot atinge nivelul max. sau min. după ce, per ansamblu economiei, acest nivel a fost atins (rata inflaţiei, cursul de schimb,
dobânzi).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships