Indicatorii variatiei intr-o serie de repartitie unidimensionala
Se pot folosi indicatori simpli (servesc pentru a caracteriza gradul de imprastiere al unitatilor colectivitatii cercetate fata de medie sau fata de o anumita valoare din serie) si sintetici (caracterizeaza gradul de variatie luand in consideratie toti termenii seriei.
Abaterea medie liniara se calculeaza ca o medie aritmetica simpla sau ponderata a abaterilor termenilor seriei de la media lor luate in valoare absoluta.
Dispersia se calculeaza ca o medie aritmetica simpla sau ponderata a patratelor abaterilor termenilor seriei de la media lor si se numeste moment centrat de ordinul doi. Prin metoda momentelor initiale se calculeaza dispersia. Se mai poate determina prin formula de calcul. Dispersia este un indicator abstract, nu are forma concreta de exprimare si arata modul in care valorile caracteristicii graviteaza in jurul mediei.
Abaterea medie patratica sau abaterea standard se calculeaza ca o medie patratica simpla sau ponderata a abaterilor valorilor seriei fata de media lor, respectiv radacina patrata din dispersie.
Coeficientul de variatie propus de Pearsoa se calculeaza ca raport dintre abaterea medie liniara si nivelul mediu sau intre abaterea medie patratica si nivelul mediu.

Variatia interquartilica si interdecilica
Intr-o repartitie de frecvente perfect simetrica quantilele se distribuie simetric de o parte si de alta a tendintei centrale a seriei calculata ca valoare mediana, daca se determina abaterile dintre quantilele si mediana se poate analiza repartitia frecventelor valorilor caracteristicii.

Indicatorii variatiei intr-o serie de repartitie bidimensionala
Dispersia de grupa sau dispersia partiala se calculeaza ca o medie aritmetica ponderata a patratelor abaterilor variantelor caracteristicii de la media grupei .
Media dispersiilor de grupa se calculeaza ca o medie aritmetica simpla sau ponderata a dispersiilor partiale.
Dispersia dintre grupe se calculeaza ca o medie aritmetica ponderata a patratelor abaterilor mediilor de grupa fata de media colectivitatii generale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships