Definirea, particularitatile si tipologia seriilor cronologice (SCR)

Seria cronologica, numita si serie dinamica sau serie de timp este constituita dintr-un sir de termeni care reflecta evolutia unei variabile complet edfinite, sub forma de intervale de timp sau momente.
Se caracterizeaza prin: variabilitate (apare ca urmare a faptului ca fiecare termen se obtine prin centralizarea unor date individuale diferite ca nivel de dezvoltare), omogenitate (in aceiasi serie nu pot fi inscrise decit fenomene de acelasi gen, care sunt rezultatul actiunii acelorasi legi), periodicitate (se refera la alegerea unitatilor de timp la care se refera termenii unei serii cronologice), interdependenta (se explica prin aceea ca termenii seriei sunt valori succesive ale aceluiasi fenomen).
Clasificarea seriilor cronologice: dupa modul de exprimare a indicatorilor (serii cronologice formate din indicatori absoluti, relativi, medii); dupa timpul la care se refera datele (serii cronologice de intervale sau de flux si serii cronologice de momente sau de stoc), dupa natura procesului stochastic (serii stationare si serii nestationare).

Modelarea statistica

Metode de determinare a trendului
Se folosesc metode simple (1.indicatori medii, 2.m. semimediilor, 3.m. mediilor mobile -m.m.m.,4.m.modificarilor medii absolute,5.m. indicelui mediu al dinamici) si analitice(a)trendul liniar,b)trendul neliniar).
1.se bazeaza pe calitatea mediei de a reda, intr-un ansamblu omogen de date,aspectul caracteristic neafectat de influente intimplatoare.
2.reprezinta o modalitate simpla de aproximare a tendintei, presupunind divizarea seriei cronologice in 2 segmente egale si calculul mediei pentru fiecare segment in parte.
3.este o cale de obtinere a tendintei recomandata indeosebi in cazul evolutiilor neliniare sau al celor cu fluctuatii. Mediile se calculeaza in acest caz pentru un numar redus de termeni.
Metoda grafica este o metoda mecanica de ajustare vizuala a SCR bazata pe ipoteza ca toti factorii de influenta au o actiune ct. pe toata perioada de analiza, constind in trasarea vizuala pe cronograma a unei drepte sau curbe in asa fel incat abaterile fata de valorile reale sa fie minime.
4.reprezinta o modalitate de determinare a tendintei recomandata indeosebi in cazurile in care modificarile anuale in marime absoluta sunt aproximativ ct.
5.este recomandata cind indicii dinamici cu baza in lant sunt aproximativi egali sa daca termenii SCR se modifica in progresie geometrica cu ratia egala.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships