APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

A. Indici bursieri pe piaţa americană a) Indicele Dow-Jones (Dow-Jones 30 – Share Industrial Average) – cuprinde 30 de acţiuni reprezentative din ramura industriei americane. Acest indic e cel mai frecvent folosit de presă pentru a caracteriza standardul economiei americane la un moment dat. Pentru analişti financiari însă, importanţa indicelui nu e aceeaşi deoarece o analiză pe baza lui e restrânsă la ramura industriei;
b) Cel mai folosit indice ce caracterizează ansamblul pieţei americane e indicele Corporaţiei Standard and Poor, numit Standard and Poor 500. În alcătuirea lui intră 500 de societăţi reprezentative pentru toate ramurile, sectoarele şi domeniile de activitate. Acest indice este recalculat în fiecare minut al zilei de tranzacţionare, motiv pentru care e considerat indice în timp real. Acţiunile din structura indicelui sunt selectate cu scopul de a reprezenta gruparea pe ramuri industriale la Bursa de Valori din New York. Valoarea totală de piaţă a acţiunilor ce compun indicele reprezintă 80% din valoarea acţiunilor tranzacţionate în New York Stock Exchange. Acest indice reprezintă suportul contractelor futures tranzacţionate la CME şi al opţiunilor tranzacţionate la NYSE;
c) Indicele Frank Russel e calculat pe baza cursului celor mai importante 3000 de acţiuni cotate în Statele Unite (din punct de vedere al capitalizării bursiere) şi reprezintă aproximativ 98% din piaţa valorilor mobiliare din SUA. Aceste indice are două forme: Russel 1000 şi Russel 2000. Aceşti indici sunt cotaţi la fiecare 15 secunde.
 B. Indici bursieri pe piaţa britanică
a) Indicele Financial Times 30 (FT-30), fiind cunoscut sub denumirea de FT Ordinary Share Index, este cel mai vechi indice din Marea Britanie. El se bazează pe cursul a 30 de acţiuni tranzacţionate intens fiind recalculat ori de câte ori se produc modificări ale cursurilor acţiunilor care intră în componenţa indicelui;
b) Indicele Financial Times Stock Exchange 100 (FT-SE 100) a fost introdus pentru a satisface nevoia unui indice al acţiunilor calculat în timp real (în fiecare moment al zilei). Intenţia iniţială la data de referinţă a acestui indice (31 decembrie 1983) a fost de a evidenţia importanţa primelor 100 de companii cotate la bursa londoneză. În prezent, se consideră că el caracterizează ansamblul pieţei britanice. Acest indice constituie suportul pentru contractele futures, dar mai ales pentru opţiunile tranzacţionate la Bursa de Valori Mobiliare Derivate din Londra.
C. Indici bursieri pe piaţa japoneză
a) Indicele Nikkei (Nikkei Stock Average), numit şi Nikkei Dow, este compus din 225 de acţiuni din prima secţiune a bursei din Tokyo, fiind calculat ca o medie aritmetică ponderată. Indicele se modifică în mod egal pentru aceeaşi variaţie a cursului acţiunilor, indiferent de capitalizarea bursieră;
b) Indicele TOPIX este indicele primei secţiuni al bursei din Tokyo şi cuprinde în componenţa sa toate (aproximativ 1200) acţiunile companiilor cotate la prima secţiune a bursei. Este indicele cu cea mai largă bază de calcul, fiind structurat astfel încât să dea cea mai bună imagine a pieţei japoneze. Indicele TOPIX este calculat la fiecare 60 de secunde.
D. Indici bursieri pe pieţele internaţionale
Indicii internaţionali oferă o bază de analiză a pieţei bursiere mondiale.
Există trei indici şi anume:„MSCI World Index” (Morgan Stanley Capital International), „FT Actuariers World Index” şi „Solomon-Russel Global Equity Index”.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]