Înfiinţarea şi desfiinţarea Oficiului Consular sau schimbarea clasei acestuia sînt iniţiate de Ministerul Afacerilor Externe şi aprobate prin hotărîre de Guvern.Oficiilor consulare li se atribuie următoarele clase:clasa I – consulat general; clasa II – consulat; clasa III – viceconsulat; clasa IV – agenţie consulară. În lipsa unor tratate internaţionale de stabilire a relaţiilor consulare, stabilirea relaţiilor diplomatice presupune şi stabilirea relaţiilor consulare. Ruperea relaţiilor diplomatice nu atrage după sine ruperea relaţiilor consulare sau încetarea activităţii Oficiului Consular în statul de reşedinţă. Sediul Oficiului Consular şi circumscripţia consulară sînt stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe va solicita, prin canale diplomatice, acordul expres al autorităţilor statului de reşedinţă cu privire la înfiinţarea Oficiului Consular, sediul, rangul şi circumscripţia sa consulară sau modificarea acestora. Oficiile consulare îşi au sediul în localuri consulare, proprietatea Republicii Moldova sau închiriate de aceasta. Oficiul Consular dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea Oficiului Consular în limba de stat a Republicii Moldova şi a statului de reşedinţă. Oficiul Consular este obligat să amplaseze pe localul sediului său scutul cu Stema de Stat şi inscripţia cu denumirea oficiului în limba de stat a Republicii Moldova şi cea a statului de reşedinţă. Oficiul Consular arborează drapelul de stat pe localul său, reşedinţa şefului oficiului şi mijloacele de transport folosite în interes de serviciu, în conformitate cu practica si regulile statului de reşedinţa. Oficiile consulare sînt conduse, în funcţie de clasa pe care o deţine, de consul general, consul, viceconsul, agent consular, agent diplomatic, împuternicit cu funcţii consulare sau gerant – care poartă răspundere pentru activitatea instituţiei pe care o conduce. Consulul general este desemnat şi rechemat din funcţie prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor externe. Şefii celorlalte oficii consulare, la propunerea Direcţiei Generale Consulare, sînt numiţi şi rechemaţi din funcţie prin ordinul ministrului afacerilor externe. 17.Pentru funcţionarii consulari se stabilesc următoarele posturi: consul general; consul; viceconsul; agent consular. Personalul Oficiului Consular este format din:
  • funcţionarii consulari sau agenţii diplomatici împuterniciţi cu funcţii consulare, care sînt angajaţi permanent la Ministerul Afacerilor Externe;
  • angajaţii consulari, care sînt membri ai personalului consular şi care nu sînt responsabili de exercitarea funcţiilor consulare, dar care sînt angajaţi pentru a îndeplini atribuţii administrative şi tehnice;
  • personalul de serviciu, care pot fi şi cetăţeni ai statului de reşedinţă.

Ministerul Afacerilor Externe va solicita, prin canale diplomatice, acordul prealabil al statului de reşedinţă privind numirea şefului oficiului, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova şi statul de reşedinţă sînt parte, nu se prevede altfel.După obţinerea acordului statului de reşedinţă, Ministrul Afacerilor Externe semnează patenta consulară, prin care atestă numele şi prenumele şefului Oficiului Consular, categoria şi rangul său, circumscripţia consulară şi sediul Oficiului Consular, purtînd sigiliul de stat. Ministerul Afacerilor Externe transmite, prin canale diplomatice, Ministerului Afacerilor Externe al statului în care a fost numit şeful Oficiului Consular patenta consulară în vederea obţinerii exequaturului. Şeful Oficiului Consular este admis să-şi exercite funcţiile printr-o autorizaţie numită exequatur, emisă de către autorităţile statului de reşedinţă. În cazul în care şeful Oficiului Consular nu poate să-şi exercite funcţiile sau dacă postul de şef al Oficiului Consular a devenit vacant, Ministerul Afacerilor Externe numeşte un gerant care va activa, cu titlu provizoriu, în calitate de şef al oficiului. Ca gerant poate fi numit un funcţionar consular al Oficiului Consular respectiv, un agent diplomatic de la misiunea diplomatică a Republicii Moldova din acelaşi stat sau un funcţionar public angajat în funcţie diplomatică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde măsurile necesare ca numele şi prenumele gerantului să fie notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de reşedinţă. Misiunea diplomatică a Republicii Moldova va notifica Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă despre:
  • numirea membrilor Oficiului Consular, sosirea lor la Oficiul Consular, plecarea definitivă sau încetarea funcţiilor lor, precum şi orice alte schimbări privind statutul acestora care pot interveni pe parcursul activităţii lor la Oficiul Consular;
  • sosirea şi plecarea definitivă a unui membru al familiei funcţionarului consular sau dacă o persoană devine sau încetează de a fi membru al familiei acestuia;
  • sosirea şi plecarea definitivă a personalului particular;
  • angajarea şi concedierea persoanelor care îşi au domiciliul în statul de reşedinţă.

În cazul în care Republica Moldova nu are în statul de reşedinţă o misiune diplomatică, notificările menţionate vor fi efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe va monitoriza activitatea consulară a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. Activitatea funcţionarilor consulari va fi desfăşurată în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova, precum şi ale ordinelor Ministrului Afacerilor Externe şi instrucţiunilor Direcţiei Generale Consulare, emise în vederea aplicării acestor norme. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor prezenta sistematic Direcţiei Generale Consulare rapoarte privind activitatea sa în domeniul consular, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships