Începînd cu 1944 în România sa instaurat treptat, un regim politic si economic aservit Uniunii Sovietice. Cauze/etape: 1) 6 martie 1945 –impunerea guvernului Petru Groza, controlat de P.C.R. şi susţinut de sovietici; 2)19 noiem.1946 –falsificarea alegerilor în favoarea comunistilor; 3)iulie –oct.1947 –dizolvarea P.N.T. şi procesul liderilor săi; 4) 30 dec. 1947 –abdicarea silită a regelui Mihai comuniştii se temeau că vechea putere putea să devină un centru de opoziţie al lor; 5)30 aug.1948 –înfinţarea Direcţia Securitaţii Statului, care, treptat a devenit o instituţie depinzînd de capriciile dictatorului.; 6) prezenta Armatei Rosii pe teritoriul Rom., ca mijloc de prevenire a unor eventuale rebeliuni antisovietice; 7) “Acordul de procentaj”, stabilit la 9 oct.1944 la Moscova, Rom. -90% în sfera de influenţă a URSS; 8)În per. răzb, Mosc. a instruit si pregătit militanti comunisti care să preia responsabilitatile unor guverne prosovietice. Echipa moscovită avea în frunte pe: Ana Pauker, Vasile Luca, Emil Bodnarenko, Gheorghe Pintilie, etc. Gheorge Gheorghiu-Dej, ales prim-secretar al partid. com. în oct.1945, ulterior conducator al partidului unic pînă la moartea sa în 1965, Dej a făcut numeroase epurări în interiorul partidului, după modelul stalinist, p/t impunerea echipei sale fidele si p/t eliminarea adversarilor reali sau potentiali.. După 1958, anul retragerii trupelor sovietice de pe teritoriul Rom., trece la o schimabare sensibila a liniilor directoare ale politicii sale: este vorba de o oarecare îndepărtare faţă de modelul sovietic, mai ales în privinţa politicii externe urmat de Ceasusescu (1965-89) care pune bazele propriului său program politic.. Industrializarea, Planul de stat lansat la 24 dec.1948 urmărea realizarea a 5 obiective: dezvoltarea extensivă, autarhia economica, planul central şi planificarea, investiţii masive în industria grea în defavoarea celei de consum şi sovietizarea industriei româneşti. Urbanizarea-dezvoltînd proiecte industriale de dimensiuni gigantice, regimul avea nevoie de o forţe de lucru- începînd cu anii ’50, generaţiile tinere -spre centrele industriale nou apărute. Consecinţa directă a balanţei socio-demografice între mediul rural şi urban. Nationalizarea proprietăţilor în iunie 1948 si începutul procesului de Colectivizare în martie 1949 -înfiinţarea Gospodariilor Agricole Colective mergeau de la brutalităţi, confiscări, arestări, deportări pînă la corupere. În Albania instaurarea comuni. sa făcut sub influienţa Iugoslaviei. Excluderea ei din blocul communist a avut un efect direct asupra eviluţiei Albaniei. Cele 2 state au semnat în iulie 1946 un tratat de prietenie, cooperare şi ajutor reciproc. Aranjamente asemănătoare au fost făcute şi în Bulgaria şi au fost discutate planurile în vederea constituirii unei federaţii a celor trei. Ţară extreme de săracă Albania avea nevoie de ajutor extern. Constituţia alban. din 1946 era asemănătoare celei iugoslave, iar consilierii iugoslavi continuau să sosescă în număr mare în ţară. Enver Hodja care deţinea posturile de prim-ministru, de ministru de externe, al apărării şi de commandant şef al armatei, precum şi de funcţia de secretar general al partidului era cel mai puternic lider albanez. Din 1944-89, în Albania stalinismul a fost neschimbat în frunte cu Hodja- a construit 4 modele de communism: 1)modelul iugoslav din 1944-48; 2) modelul sovetic din 48-61; 3) modelul chinez din 68-78 (maoist); 4)modelul autarhic din 78-89 care sa orientat spre occident. În Bulgaria la 5 sept. 1944, URSS, a declarat că se află în stare de război cu Bulg. -semnatară a Pactului tripartit-trupele sovietice au intrat pe teritoriul bulgar la 9 sept., în Sofia, sa instaurat regimul comunist. În Bulg. regimul comunist avea cea mai puternică mişcare economică. Comunismul a fost introdus datorită prezenţei militare a sovieticilor. Statul socialist avea aici organizaţii de masă, Frontul Patriei şi Uniunea Agrară sunt active încă de la sfîrşitul războiului. În Bulg., procesul de stalinizare este legat de 2 lideri, Cervencov şi Jivcov (1954-1989).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships