Regalitatea dupa executia regelui Carol I Stuart a fost abolită si la19 mai1649 intr-un cadru solemn Anglia a fost proclamată Republică Commonwealth (1649-1653). Republica a fost consolidată constituţional prin actul din 19 mai 1649.Acest document a proclamat formarea Republicii, puterea de stat aparţinând Reprezentanţilor Poporului in Parlament“. Puterea executivă in ţară i-a fost atribuită unui Consiliu de Stat, care era responsabil in faţa Parlamentului, insă conducerea statului era efectuată de Consiliul militar, condus de Cromwell, deci revoluţia a atins apogeul. După înlăturarea regalităţii Anglia trece printr-o perioadă dificila, Republica este ameninţată din interior de regalişti şi din esterior de cei nemulţumiţi.După executarea lui Carol I,în Irlanda si Scoţia ca rege este ales fiul acestuia Carol II. Înscaunarea lui pe tronul Irlandei si Scoţiei a produs îngrijorari in rîndurile Parlamentului deoarece se întăreau forţele regalistilor si Parlamentul a hotărît să intărească acţiunile noului rege si la însărcinat pe Cromwell să pacifice Irlanda. A fost masacrată 1/3 din pop irlandeză, au fost confiscate averile irlandezilor in favoarea englezilor, ceea ce a dus a aparut prob. irlandeză. Marşul sîngeros din Irlanda a condus la transformarea armatei revoluţionare “de tip nou” intr-o armată de invazie, ceea ce nu a permis dezvoltarea ulterioară a revoluţiei şi consolidarea republicii. Anume aceast a a vut in vedere K Marx cand scria: “Republica engleză din timpul lui Cromwell, de fapt , s-a sfărâmat de Irlanda”. Cu pământurile Irlandei Cromwell şi guvernul lui au răsplătit soldaţii, cărorale erau datorii. Astfel, caracterul revoluţionar al armatei a dispărut. Englezii au provocat prob. si in Scotia incepand cu 1652. După supunerea Irlandei Cromwell a fost Lord in 1650, la fel si general si conducatorul unei armate de 150.000 de soldati. La 3 sept insă trupele lui Cromwll au suferit infrângere din partea armatei lui Carol iar bătalia de la Worcester a marcat sf. independentii Scotiei iar Anglia urma să fie Marea Britanie.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships