APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

 Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate si a dreptului de
 ipoteca legala pentru restul de pret datorat asupra unui imobil
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatii ………………., domiciliati in ……………, judetul ………….., str. …………., nr. …, et. …, ap. …, in calitate de ……………, va rugam ca in baza contractului de vanzare-cumparare, autentificat de Biroul de notariat al sub nr. ……. din ……… si a autorizatiei Consiliului Local al localitatii …………, sa dispuneti:
   1. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ……. a localitatii ………… sub …….. cu numarul de parcela …………, casa de piatra cu 3 camere si curte, in suprafata de …….., in favoarea cumparatorului ce figureaza in …….. sub nr. curent …………, ca fiind proprietatea vanzatorului.
   2. Intabularea in ……….. a cartii funciare a dreptului de ipoteca legala asupra imobilului vandut in favoarea vanzatorului, pentru garantarea restului de pret datorat de cumparator, in suma de lei plus dobanzi si suma de ……….. lei, cheltuieli de judecata si de urmarire.
   Va rog sa comunicati incheierea atat cumparatorului cat si vanzatorului, iar actele originale sa fie restituite lui …………. .
   La cerere anexam:
 Semnaturile,
 Domnului Presedinte al ……………… Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]