In sec 20 se evidenţiază studiile lui Silviu Dragomir (1888-1962): Romanitatea sud-dunăreană, Slavistica, Rolul bisericii romine în emanciparea naţională, lui P.Panaitescu (1900- 1967), lui P.Constantinescu (1892-1977): Rolul Ro în epoca de regenerare a Bulgariei, lui C.Giurescu (1901-1977): Ist rom, lui V.Papacostea: Ist rom din pen. Balcanică, lui M.Berza (1885- 1949): Relaţ Ro cu răsăritul creştin, lui Hagap D.Siruni (1890-1973) lector de lb rusă şi armeană la Institutul de Balcanistică, lui A.Decei,V,Georgescu –lucrări de drept bizantin In 1938 apare revista „Balcanica”.După 23 aug 1944 centrul de balcanistică rămâne la Institutul de studii şi cercetări balcanice. Din 1948 cercetarile de balcanistică sunt dirijate de Instit de Ist „N.Iorga”.Din 1963 se impune Istitutul de studii SE europene fondat de M.Berza. Relaţiile Ro cu celelalte popoare sunt tratate nu numai prin prisma istorică ci şi juridică, sociolog,filolog, artist. După 1963 apare revista institutului”Revue des etudes sud-ouest europeennes”,în 1956- Asociaţia slaviştilor iar in1957 – Asociaţia de studii Orientale. Facultatea de Ist din Bucureşti continuă studiile de balcanistică şi slavistică prin implicaţiile lui Const.Veliki 1912, N.Ciachir, Vlad Diculescu ce se bazează pe emigrarea bulgarilor, M.Guboglu– studiază turculogia, Mehmed Mustafa- studiază Ist turcilor. În Salonic şi Grecia se studiază Ist modernă a Macedoniei. In 1904 la Sarajevo s-a deschis I centru de balcanologie, in1920 la Sofia se deschide Balkanski Blizkoitocen Institut,iar in 1934 la Belgrad Institutul de balcanistică. In 1930 la Atena apare lunar „Les Balkans”. Agresiunea italică asupra Albaniei (apr 1939), desfiinţarea ei ca stat, izbucnirea celui II WW, dezmembrarea Iugoslaviei (apr 1941) etc au perturbat procesul ştiinţific.. In 1962 la Sinaia are loc Colocviul Internaţ pe tema „civilizaţiile balcanice” . Aici apre ideea creării unei OI în domeniul balcanic. In Grecia este fondată Societatea de Stiinţe Macedoniene. De balcanistică s-au preocupat cercetători din URSS, Turcia, SUA etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships