Izvoarele dr. fin. sunt : Legile fiind cele mai importante acte normative emise pentru domeniul financiar, datorita competentei parlamentului de a reglementa prin legi : administrarea, formarea, folosirea si controlul resurselor financiare ale statului, UAT si institutiilor publice. Conventiile internationale care sunt ratificate de Parlament si daca RM este parte la ele. Hotaririle parlamentului sunt acte normative ce prevad norme juridice pentru organizarea sistemica a dispozitiilor generale de specialitate financiara. Hotaririle Guvernului se emit pentru organizarea executarii legilor, prin ele instituindu-se norme juridice necesare pentru executarea dispozitiilor generale din legi cu specialitate financiara. Instructiunile, regulamentele, normele metodologice ale Ministerului Finantelor, prin ele se instituie norme juridice, care dezvolta cuprinsul dispozitiilor generale din legile de specialitate financiara.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships