Într-o companie cu orientare puternică spre piaţă, relaţiile publice au jucat un rol în proiectarea valorilor cheie care sunt asociate unei mărci (brand), prin articole, demonstraţii, sampling, servicii pregătitoare si multe alte tehnici. Este de asemenea preferabil ca si specialiştii în relaţii publice să aibă o opinie proprie asupra pieţii. Aceasta ar putea da un nou suflu în discuţia despre produsele noi sau dezvoltarea altora care să satisfacă ideea de schimbare.
Este util ca specialiştii în relaţiile publice să participe încă din stadiile primare de dezvoltare când se concepe dosarul pentru evaluarea unui nou produs sau regulat cand echipa de marketing revizuieşte planul de dezvoltare al unui nou produs. Noile tipuri de abordări ale relaţiilor publice pot uneori să ajute să menţină în viaţă un produs care este în real declin pe piaţă – sau să ajute unul nou sa găsească noi oportunităţi de afirmare.
Potenţiale idei bune pot da greş deoarece pot fi lansate într-un timp nepotrivit, preţ necorespunzător, într-un sector al pieţii nefavorabil, cu mesaje greşite. Relaţiile publice poate nu previn aceste dezastre. Dar experienţa lumii întregi si a pieţii poate ajuta foarte mult în planning. Si dacă specialiştii în relaţii publice sunt plătiţi oricum de ce să nu fie invitaţi la lansarea discuţiilor înainte ca planurile sa fie finalizate? Cine poate spune câte neplăceri pot fi evitate de către întrebări potrivite puse la timpul potrivit?
Inovaţia în produs este una dintre cele mai importante activităţi preluate de o companie modernă si este înţelept să fie implicaţi toţi cei care au o perspectivă de expert în fazele de planificare si evaluare. Relaţiile publice pot avea un rol mai mic sau mai mare de jucat în dezvoltarea si introducerea unor noi produse si servicii, dar asta depinde de contextul în care aceste produse sunt noi. Cu cât un produs este mai puţin inovator, cu atât trebuie să fie mai creativă activitatea relaţiilor publice sau a altor strategii de marketing.
O funcţie importantă a marketingului este să adauge valoare produsului sau serviciului oferit. Atât publicitatea cât si relaţiile publice pot ajuta la transmiterea valorilor care măresc atractivitatea propunerii si construiesc o imagine a mărcii. Pe măsură ce mass-media dispune de diverse canale de răspândire a informaţiei, ambalajul poate juca un rol din ce în ce mai important în adaugarea de valoare mărcii. Dacă designul nu este potrivit, atunci el poate acţiona în sens negativ asupra valorilor produsului si mărcii. Această abordare se reflectă în atenţia crescândă acordată tuturor formelor de ambalaj si a designului acestuia. Tehnologia de tipărire si ambalare s-a imbunătăţit, iar costurile au scăzut. Din ce în ce mai mulţi vânzători expun produsele chiar în ambalajul lor iar asta poate transmite un mesaj familiilor sau prietenilor. Tot mai multe produse sunt livrate în ambalaje laminate si tipărite color offset deoarece este ştiut faptul că aceste mesaje pot avea o valoare mai mare nu doar în faza iniţială a achiziţiei dar si în menţinerea fidelităţii pentru marca si încurajarea achiziţiilor repetate.
Un design inteligent poate avea o contribuţie semnificativă în construirea unui brand:
• Forma ambalajului
• O modalitate deosebită de împachetare
• Materialul pentru ambalaj
• Finisajul materialului pentru ambalaj
• Orice alte particularităţi fizice
• Culoarea ambalajului
• Logo-ul sau stilul
• Utilizarea unu simbol
• Folosirea unei personalităţi
• Orice altă particularitate intenţionat folosită
Activităţile de relaţii publice trebuie structurate pentru a utiliza aceste valori nu doar să le reflecte în designul materialelor pentru relaţii publice, ci folosindu-le ca element central în competiţii, sponsorizări, sampling si orice alte activităţi promoţionale. În termeni practici crearea legăturii dintre ambalaj si designul produsului este recomandat să fie cerută părerea unor designeri care să se ocupe si de materialele de lansare. Aceasta poate include articole de prezentare în mass-media, ambalaje, expuneri publicitare, materiale pentru diverse competiţii etc.
Este bine cunoscut în marketing că stabilirea preţului unui produs sau a unui serviciu este o decizie importantă, implică instinct si cunoaştere. Deoarece stabilirea preţului este un element important în poziţionarea produsului pe piaţă, acesta va avea o influenţă directă asupra asistenţei oferite de relaţiile publice, care de fapt sunt o parte a iniţiativei de marketing pentru poziţionarea produsului pe piaţă
Unii experţi în marketing consideră că multe produse eşuează datorită subevaluării preţului.Unele produse care sunt considerate astăzi lucruri ieftine de zi cu zi cum ar fi pixurile, ceasurile digitale, tricourile tipărite, au fost introduse iniţial ca produse exclusiviste si vândute la preţuri mari.Uneori aceasta se datorează faptului că producătorul încearcă să obţină maximum de profit din investiţia în dezvoltarea produsului, minimizând riscul lansării unui produs necunoscut pe piaţă, dar uneori dovedindu-se un eşec datorită neînţelegerii mecanismelor de stabilire a preţului care funcţionează pe piaţă. Este puţin probabil ca un consultant în relaţii publice să fie capabil sau să vrea să facă recomandări cu privire la stabilirea pretului, dar experienţa sa în cunoaşterea atitudinii clienţilor faţă de companie si de reputaţia concurenţilor poate fi un element de mare ajutor.
Cercetarea si experienţa sugerează că, consumatorii nu au cunostinţe detaliate despre preţurile produselor dar cunosc limitele între care se pot încadra. Întotdeauna va exista o limită superioară peste care produsul va fi considerat ca fiind scump. În aceeaşi măsură există si o limită inferioară sub care încep să apară îndoieli asupra calităţii produsului. Când consumatorul are în vedere un produs nou despre care nu are nici o cunoştintă, el îl apreciază în funcţie de alte produse similare.
Eforturile relaţiilor publice în definirea unui preţ si a valorii produsului vor fi mai bine acceptate de către consumator când acestea sunt confirmate de către terţe părti cu credibilitate sporită (de exemplu critici de specialitate). Strategia de stabilire a preţului adoptată pentru produs sau seviciu se constituie într-o parte importantă a analizei si aceasta va defini abordările si mesajele în planul de acţiune propus.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships