DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata(ul) …………. domiciliat(a) in …………… in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a minorului …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………., domiciliat(a) in ……………., pentru ca, pe baza hotararii ce veti pronunta, sa dispuneti
 MAJORAREA PENSIEI DE INTRETINERE
 la care a fost obligat(a) prin sentinta civila nr. …….. din …………, pronuntata de judecatoria ……………
   De asemenea, cer obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin hotararea mai sus mentionata paratul(a) a fost obligat(a) sa plateasca lunar suma de ………. lei pensie de intretinere pentru minorul nascut la data de ……… La stabilirea acestei pensii s-au avut in vedere nevoile minorului si posibilitatile materiale ale paratului(ei), care se cifrau la un venit mediu net lunar de ………. Aceasta situatie de fapt s-a schimbat. Nevoile minorului, care acum este in varsta de …… ani si este elev, au crescut si in acelasi timp au crescut si posibilitatile materiale ale paratului(ei), care realizeaza din salariu un venit mai mare decat cel avut in vedere la stabilirea pensiei de intretinere, a carei majorare o solicit.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 44 raportat la art. 94 C. fam.
   In dovedirea actiunii, inteleg sa ma folosesc de raspunsurile paratului(ei) la interogatoriu, de relatiile pe care va rog sa le cereti de la unitatea ……….. unde paratul(a) este salariat(a), in legatura cu venitul net lunar realizat in ultimele 8 luni.
   Depun actiunea in dublu exemplar, precum si copia sentintei civile nr. …….. din ……….
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships