DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……… minor(a), aflat(a) la centrul de reeducare de la data ……….. va rog sa dispuneti LIBERAREA MEA INAINTE DE A DEVENI MAJOR.
 Motivele cererii:
   In fapt, la data de ………. am comis fapta constand in ……….. si prin hotararea penala nr. ……. din ………. a ……….. in dosarul penal nr. ………, in baza art. …… s-a dispus internarea mea in centrul de reeducare, in care ma aflu de la data de ………..
   Intrucat de la data internarii a trecut mai mult de un an si am dat dovezi temeinice de indreptare, de sarguinta si invatatura, va rog sa dispuneti liberarea mea inainte de a implini 18 ani.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 107 C. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships