. Min.Fin., în numele RM, este autorizat să emită hârtii de valoare de stat. Hârtiile de valoare de stat sunt considerate documente juridice scrise si se emit în formă de înregistrare în cont sau în formă fizică şi scrise. Hârtiile de valoare de stat în formă de înregistrare în cont sunt hârtii de valoare nematerială, a cărei emisiune se efectuează în formă de înregistrare contabilă. Suma principală a hârtiei de valoare purtătoare de dobândă (obligaţiuni de stat) este suma echivalentă cu valoarea nominală a hârtiei de valoare purtătoare de dobândă, ce urmează să fie achitată la scadenţă. Hârtia de valoare de stat în formă fizică este un document tangibil (real) ce reprezintă o hârtie de valoare. Aceste hârtii de valoare de stat au imprimate numărul, valoarea nominală şi alte elemente de identificare ale acestora. Plata sumei principale şi a dobânzii aferente hârtiilor de valoare de stat în formă fizică se efectuează la răscumpărarea nemijlocită a acestor hârtii de către agentul financiar. Suma principală a hârtiei de valoare purtătoare de dobândă (obligaţiuni de stat) este suma echivalentă cu valoarea nominală a hârtiei de valoare purtătoare de dobândă, ce urmează să fie achitată la scadenţă.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships