Aprobarea de către parlament, în statele contemporane, este o condiţie esenţială pentru valabilitatea împrumutului, deoarece şi impozitele, taxele şi celelalte venituri bugetare se pot institui numai prin actele normative ale puterii leguitoare, după cum tot prin acte de acest fel se aprobă şi bugetele anuale de stat. Pe lângă aceasta se susţine că executivul nu este investit cu atribuţii pentru emiterea împrumuturilor de stat. Parlamentului RM i s-a rezervat aprobarea numai a plafoanelor datoriilor interne şi externe, care sunt stabilite prin legea bugetară anuală. Votul parlamentului este o garanţie politică pentru creditorii statului, în împrejurările în care veniturile publice ordinare şi permanente nu pot fi completate până la cuantumul necesar prin alte procedee financiare.

Guvernul, fiind reprezentat de Ministerul Finanţelor, are dreptul:să încheie contracte (acorduri) de împrumut de mijloace băneşti în monedă naţională şi în alte monede legale;

– să emită hârtii de valoare de stat pe termen scurt, mediu şi lung;să acorde instituţiilor creditoare din ţară şi de peste hotare garanţii de stat.

Garanţiile de stat pentru împrumuturi reprezintă o obligaţie condiţională care se îndeplineşte în condiţiile specificate în contractul (acordul) de garanţie.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships