Modalități:

 concentrarea atenției managerilor asupra unor elemente fundamentale ale culturii;

 reacția managerilor la anumite crize apărute în viața org;

 instruirea personalului;

 criteriile de acordare a rocompenselor;

 criteriile de recrutare, promovare și concediere a personalului;

 organizarea unor ritualuri și ceremonii.

De asemenea recrutarea angajaților care se potrivesc cu cultura organizației și concedierea angajaților ce se abat de la cultura organizației.

Schimbarea culturii org.

Cuprinde un proces din 5 etape:

I etapa – de scoatere la suprafață a normelor reale ale membrilororganizației acreditate de ei.

II etapă – articularea noilor direcții.

III etapă – stabilirea de norme noi.

IV etapă – identificarea rupturilor sau faliilor culturale ce implică identificarea ariilor în care este o diferență mare între normele reale și cele care vor afecta pozitiv eficacitatea organizatională.

V etapă – urmărește restrîngerea diferențelor culturale, ceea ce impune un acord sau o înțelegere privind normele noi și proiectarea mijloacelor de întărire a lor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships