Tratatele internaţionale aflate în vigoare pot să fie modificate dacă raţiunile pentru care au fost încheiate sau condiţiile de aplicare impun transformarea unor prevederi pentru a fi adaptate la noile realităţi.
            Adaptarea conţinutului unui tratat, transformarea textului acestuia, se pot face prin amendare sau revizuire. Amendarea priveşte de regulă modificări de mai mică amploare, iar revizuirea atrage modificări substanţiale şi extinse ale textului unui tratat.
            Modificarea unui tratat se poate face numai prin voinţa părţilor contractante, în cazurile şi modalităţile prevăzute de regulă în însuşi cuprinsul tratatului. Orice modificare adusă unui tratat trebuie să parcurgă, pentru a intra în vigoare, în general acelaşi traseu politic şi juridic ca la intrarea în vigoare a tratatului modificat, dacă părţile nu prevăd o procedură mai simplificată.
            Modificarea tratatelor pune probleme mai complexe în ce priveşte tratatele multilaterale, ale căror clauze de revizuire trebuie să prevadă în mod expres condiţiile în care se poate modifica, dispoziţiile din tratat care pot sau nu să fie  modificate, numărul de state care trebuie să ratifice modificarea pentru ca aceasta să devină efectivă etc.
            În principiu şi modificarea tratatelor multilaterale impune acordul tuturor statelor părţi, dar se poate concepe şi un sistem în care modificările operate să devină efective cu acordul majorităţii acestora, caz în care apare un complex de situaţii în ce priveşte opozabilitatea modificării faţă de statele care nu s-au declarat de acord cu aceasta.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships