Nivelul cheltuielilor publice. Indicatorul care poate exprima nivelul cheltuielilor publice într-o anumita perioada de timp este ponderea cheltuielilor publice în produs intern brut care permite analiza volumului cheltuielilor publice în raport de nivelul de dezvoltarea economicasi sociala a fiecarui statsi în fiecare etapa. in 1987 în tarile dezvoltate cheltuielile reprezentau în medie aproximativ 42% din produsul intern brut. Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut difera de la o tara dezvoltata la alta. Un alt indicativ îl constituie cheltuielile publice medii pe locuitor. Acesta reprezinta marimi variabile în tari dezvoltatesi în tari în curs de dezvoltare. in tarile în curs de dezvoltare cu economia în tranzitie nivelul cheltuielilor publice este diferit, în functie de o multime de factori economici, sociali si politici.
Structura cheltuielilor publice. Este necesara stabilirea ponderii a fiecarei categorii de cheltuieli publice în totalul acestora, pe baza relatiei:

gscpi=-cptcpi. 100

gscpi – greutatea specifica a categoriei de cheltuieli publice
cpi – cheltuielile publice ale categoriei i
cpt – cheltuieli publice totale
i – 1…n categorii de cheltuieli.
Cu ajut ponderilor gscpi se poate da interpretarea orientarii resurselor financiare ale statului în armata, economie, amortizarea a datoriilor publice. Structura cheltuielilor publice pe diferite categorii se delimiteaza în cadrul criteriilor de clasificare a acestora în fiecare stat sau în statisticile internationale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships