Izvor funciar – act normative adoptat sau sanctionat de stat, care are norme de drept care reglementeaza raporturile sociale privind pamintul.
Toate actele legislative din domeniul reglementarii raporturilor funciare sunt in strinsa legatura.
Ele pot fi clasificate dupa anumite criterii fara a incala subordonarea lor ierarhica.
A. Dupa forta juridical:
– legi;(constitutionale, organice, ordinare)
– acte subordinate legii.
B. Dupa organelle care adopta actele normative ce reglementeaza rel. funciare :
– organele administratiei publice centrale ;
– organele administratiei publice locale.
C. Dupa caracterul normelor continute in actul normativ respectiv :
– interdictii ;
– recomandari.
D. Dupa raza teritorialitatii, timp si dupa un anumit cerc de persoane :
– izvoare reglementeaza raporturi funciare pe intreg teritoriul statului ;
– izvoare ce actioneaza doar pe o parte s sa(actele aut. pub. locale).
E. Izvoarele pot actiona asupra tuturor subiectilor ce cad sub incidenta lor :
– actioneaza asupra tuturor subiectilor ce cad sub incidenta lor ;
– izvoare ce reglementeaza rapoarte funciare cu participarea anumitor personae.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships