Obiectul de reglementare a D. Func. – sunt raporturile sociale ce apar in timpul folosirii pamintului.
Specificul raporturilor e legat de functiile pe care le indeplineste pamintul pentru diferite ramuri ale economiei nationale.
In agricultura si silvicultura pamintul e principalul mijloc de productie, unde stratul fertil are o insemnatate hotaritoare.
Cu totul alte functii au terenurile de pamint in restul sferelor de activitate economica. Pentru industrie, transport, construcii, localitati, terenurile sunt spatiu, suprafata, teren de amplasare a cladirilor,utilajelor, cailor de comunicatie .
Indeplinirea acestor functiigenereaza aparitia si existenta raporturilor funciare, exprimate in relatii sociale ce apar la atribuirea, folosirea, retragerea si protectia terenurilor de pamint.
Reiesind din aceea ca pamintul ca principalul mijloc de productie si conditia principala pentru satisfacerea cerintilor materiale a societatii, se afla in legatura cu celealte componente ale naturii si rezulta ca raporturile funciare interactioneaza cu cele silvice, acvatice si trebuie sa stabilim ca raporturile funciare au caracter prioritar fata de celelalte grupuri de raporturi sociale din domeniul folosirii obiectelor naturale.
Astazi in conditiile efectuarii reformei agrare si a celei funciare, caracterul raporturilor juridice funciare se schimba radical. Trecerea de la nationalizarea la privatizarea pamintului, infaptuirea demonopolizarii proprietatii de stat asupra pamintului si improprietarirea rela a taranilor prin legiferarea dreptului de proprietate, confirma aparitia si existenta unor noi particularitati ale raporturilor funciare.
Dupa stabilirea noilor forme de proprietate aasupra pamintului, raporturile funciare au dobindit caracter patrimonial.
Pamintul e obiect al raporturilor de vinzare-cumparare, gajare, arenda, donare, mostenire etc. deci terenurile sunt bunuri imobile si se incadreaza in circuitul de piata(economic si civil).
Pe de alta parte nu toate raporturile sociale, care au ca obiect pamintul sunt raporturi funciare( ex. cele ce apar in procesul platii pentru folosirea pamitului, al stabilirii si perceperii impozitului funciar, au ca obiect pamintul, dar nu sunt de ordin funciar.
Raporturile funciare reglementate de normele dreptului funciar devin raporturi juridice funciare( Constitutia RM, normele Codului Funciar s.a acte normative emise conform legislatiei in vigoare).
Relatiile din sfera folosirii si protectiei altor bogatii naturale, subsol, paduri, ape, regnul animal si vegetal, aerul sunt reglementate prin legislatie speciala(ex. Codul apelor).
Subiectii raportului funciar – se numesc detinatorii de terenuri.
Obiecte – sunt sectoare de teren, cotele de teren si dreptul asupra lor.
Raporturile juridice funciare sunt unice dupa forma lor si se impart in mai multe tipuri :

A. Dupa continutul reglementarilor juridice al drepturilor si obligatiilor subiectilor :
• de proprietate funciara ;
• din domeniul administrarii de stat al pamintului ;
• de protectie a pamintului.
B. Dupa categorii de terenuri :
• cu destinatie agricola ;
• cu destinatie industriala ;
• extravilanul localitatilor ;
• intravilanul localitatilor.
Raporturile financiare care apar in procesul posesiunii si folosirii a terenurilor de pamint si a drepturilor asupra lor, constituie obiectul de reglementare a dreptului funciar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships