Dreptul funciar – ramura distincta in sistemul national juridic cuprinde o totalitate de norme juridice stabilite sau sanctionate de stat, care reglementeaza raporturi sociale de folosire a pamintului, conditiile si mijloacele de productie, in scopul folosirii lui rationale, al imbogatirii solului, precum si al apararii drepturilor si intereselor ale subiectilor relatiilor funciare.
Dreptul funciar car amura de drept distincta are obiectul sau de reglementare, principii si metode specifice, precum si norme specifice cuprinse in izvoarele acestor ramuri.
Principiile dreptului funciar :
• Diversitatea si egalitatea juridica a tipurilor si formelor de proprietate asupra pamintului ;
• Circuitul terenului ca obiect de dispunere ;
• Folosirea rationala a pamintului ;
• Administrarea de stat a fondului funciar ;
• Raspunderea juridica pentru incalcarea legii funciare ;
• Gospodarirea sinestatatoare conform destinatiei lor;
• Egalitatea subiectilor privind folosirea pamintului.

Metode de reglementare:
– metoda imperativ-obligatorie;
– metoda dispozitiva.
Metoda imperativ-obligatorie – prezinta prescriptii si interdictii pentru indeplinire de catre detinatorii de trenuri.
Metoda dispozitiva – mai multe conduite si stabilirea unor limite de comportament a participantilor la relatiile funciare si atribuirea posibilitatilor de a reglementa liber, de sinestatator relatiile dintre ei conform legislatiei in vigoare.

In caz de neindeplinire binevola a normelor de Drept Funciar si de incalcarea drepturilor si obligatiunilor stabilite de ele se aplica constringeri din partea statului, care prevad tragerea la raspundere.(Ex. la folosirea irationala si cu incalcarea destinatiei terenurilor, autoritatile publice pot retrage terenurile din folosinta conform legislatiei in vigoare).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships