Drepturile subiectelor raportului juridic in functie de continut pot fi :
– patrimoniale ;
– nepatrimoniale.
Cele patrimoniale ce alcatuiesc continutul patrimoniului sunt grupate in doua :
– drepturi reale ;
– drepturi de creanta.
Drepturile reale sunt drepturi subiective patrimoniale care confera titularului lor determinat posibilitatea executarii directe si nemijlocite a prerogativelor prevazute de lege fara a fi necesara interventia altui subiect. Orice alta persoana este obligata de a nu face nimic, de a se abtine de la orice actiune prin care ara duce o atingere exercitiului liber si deplin al acestor drepturi.
Drepturile reale se disting prin trasaturile :
ā€¢ dupa subiecte, dr. real presupune existenta unui subiect activ determinat si unul pasiv nedeterminat;
ā€¢ dupa continut si natura obligatiei corelative, dr. real ii corespunde obligatia generala si negativa de a nu face nimic de natura sa aduca atingere exercitiului liber si deplin al dr ;
ā€¢ dr. reale dau nastere la 2 efecte speciale : dr.de urmarire si dr.de preferinta ;
ā€¢ dr. reale pot ave aca obiect doar lucruri determinate.

Dr. rele se clasifica dupa 2 criterii:
a) dupa natura bunului ce constituie obiectul :
– mobiliare ;
– imobiliare.
b) dupa cum au sau nu existenta desinestatatoare :
– principale ;
– accesorii.
Principale sunt dr.reale care au o existenta independenta in raport cu alte dr. reale. Cel mai important dr. real este dr. de proprietate, care e izvorul necesar si temeiul nasterii si existentei tuturor dr. reale.
Accesorii sunt dr. reale care se constituie pentru a insoti si garanta alte dr. fara a avea independenta sinestatatoare.
Stingerea dr principal are ca efect automat si stingerea dr. accesoriu.
Deci, dr. reale accesorii nu sunt independente, ele urmind, de regula , soarta dr. principal(gajul, ipoteca).
Cadrul legal al R.M. stabileste ca dr. de proprietate are 2 forme: publica si private.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships