Adoptat la 25.12 1991, pus in aplicare la 01.01.1992 Codul funciar apare ca un act vital pentru dezvoltarea RM in conditiile noi de trecere la relatiile de piata.
Codul funciar si Constitutia sunt cele mai importante acte normative ce reglementeaza relatiile funciare din stat.
Codul funciar contine norme care reglementeaza urmatoarele aspecte ale relatiilor funciare ; privind componenta fondului funciar ce se compune din categorii de teren :

– cu destinatie agricola ;
– din intravilanul localitatii ;
– destinate industriei, transporturilor, telecomunicatiilor s.a.
– destinate ocrotirii naturii, sanatatii, activitatii recreative, terenurile de valoare istorico-culturala, terenurile zonelor suburbane si ale zonelor verzi, ale fondului silvic, ale fondului apelor, ale fondului de rezerva ;
– proprietetea(publica, privata) asupra terenurilor ;
– protectia ecologica asupra terenurilor;
– inregistrarea de stat asupra terenurilor si a dreptului de proprietate asupra lor in Registrul Bunurilor Imobile al cadastrului territorial; norme ce stabilesc componenta organelor de stat, care aucompetenta aplicarii si executarii fondului funciar.
De exemplu :
De competenta Parlamentului tin :
• reglementarea legislativa a relatiilor funciare pe intreg teritoriul RM ;
• organizarea controlului asupra respectarii legii funciare;
• stabilirea tarifului pentru calcularea pretului normativ al pamintului si cotelor impozitului funciar .
De competenta Guvernului tine :
• aprobarea perimetrului localitatilor urbane ;
• elaborarea masurilor de protectie a terenurilor si masurilor de protectie a lor ;
• stabilirea modului de incasare a impozitului ;
• stabilirea si schimbarea destinatiei in modul prevazut de lege ;
• controlul asupra folosirii si protectiei pamintului.
De competenta consiliilor raionale si municipale :
• stabilirea si incasarea impozitelor funciare ;
• exercitarea controlului asupra folosirii si protectiei terenului ;
• tinerea cadastrului funciar al raionului si municipiului, organizarea reglementarii regimului proprietatii funciare ;
• privarea detinatorului de dreptul de proprietate asupra terenurilor conform legislatiei in vigoare ;
• determinarea si repartizarea terenurilor pentru constructii ;
• schimbarea destinatiei terenurilor agricole
De competenta consiliilor satesti si orasanesti tin;
• atribuirea sau instrainarea terenurilor, fara schimbarea destinatiei in modul stabilit de lege ;
• tinerea cadastrului funciar ;
• organizarea evaluarii terenurilor conform metodei unice elaborate de Guvern ;

Normele ce satabilesc drepturile si obligatiile detinatorilor de terenuri

Proprietarii funciari au dreptul :
• sa gospodareasca singuri terenul ;
• sa construiasca conform legii case, edificii culturale ;
• sa dea terenul sau o parte, in folosinta, prin arenda sau prin alta forma ;
• sa primeasca in caz de retragere a terenului pentru nevoile statului si societatii compensarea deplina a cheltuielilor si avantajului ratat ;
• sa lase ca mostenire terenul si sa-l instraineze conform legii.

Solutionarea letigiilor care apar in cadrul acestor raporturi ; norme ce re pot glementeaza formele de raspundere juridica pentru incalcarea legislatiei funciare, norme ce stabilesc corelatia legislatiei funciare a RM cu acordurile internationale :

Normele ce reglementeaza raportul de protectie si ameliorare a terenurilor ;
– Normele privind rolul si sarcinele controlului de stat si scopurile acestuia.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships