Notiunea de cetatenie europeana a fost introdusa in limbajul politic si juridic prin Tratatul de la Maastricht, a carei scop a fost intarirea relatiilor dintre UE si cetatenii statelor membre. In dispozitiile Tratatului este stipulat ca : este cetatean al UE, orice persoana care are cetatenia unui satat membru si ca cetatenii UE se bucura de drepturi si sunt supusi obligatiilor din Tratat. Cetatenia UE este distincata de cetatenia nationala, deoarece : – Tratatul de la Maatricht nu completeaza si nici nu inlocuieste cetatenia nationala prin cea europeana ; – cetatenii statelor membre UE au dubla cetatenie ; – cetatenia UE e reglementata de dreptul UE, iar cea nationala doar de dreptul national ; cetatenia UE nu restringe nici unul din drepturile cet. nation., ci le suplimenteaza.

Drepturile cetatenilor euro : dreptul de participare la alegerile publice se face in 2 dimensiuni : participarea la alegeri pentru Parlamentul UE si se face prin participarea la alegerile municipale. Protectia cetateniei europene(4 modalitati) :

– protectia asigurata autoritatilor diplomatice si consulare ale statelor membre – orice cetatean UE beneficiaza de protectie din partea autoritatilor consulare si diplomatice ale oricarui stat membru ; – dreptul de petitionare – prin intermediul petitiilor cetatenii UE au posibilitatea sa se adreseze institutiilor si organismelor UE pentru preintimpinarea unei presupuse ilegalitati ; – plingerea catre ombutsmanul UE ; – dreptul de a comunica cu institutiile si organele comunitare – dreptul cetatenilor UE de a se adresa oricarui organ sau institutii europene. Aceste scrisori pot sa se refere la diverse probleme : cererea si comunicarea de informatii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships