Sub noţiunea de mediu al sistemului internaţional, în sens larg vom înţelege, tot ceea ce îl înconjoară. Însă dacă privim mai adânc observăm că există nu doar mediu intern şi extern ci şi med. social şi nesocial. Mediul extern-este ambianţa sistemului ce o înconjoară şi care este influenţată de anumite restricţii şi influențe forţate, -ce au o influenţă mare asupra interdependenţei statelor şi a actorilor relaţiilor interneţionale. Mediul intern-este mulţimea influențelor forţate ce acţionează asupra sistemului cu elementele sale, la fel cum disfuncția unui organ al organismului ar putea influența tot organismul în întregime. Spre deosebire de structură, mediul-este mulţimea de influențe forţate cu un anumit caracter ce nu fac parte dintr-un sistem, acesta referindu-se atât la mediu intern,extern cit şi la cel social şi nesocial. De fapt este relativ uşor de a reprezenta, sistemul, structura, şi mediul relaţiilor regionale dintre ţări. Aşa, structura Uniunii Europene poate fi reprezentată ca o metodă de organizare economică, diplomatică, militaro-politică, culturală etc. In acest caz în ceea ce priveşte UE, mediul este cumulul statelor care îl înconjoară şi cu care are relaţii de deferit ordin, la fel şi diferite organizaţii internaţionale cât şi actori geografico-regionali politici (O.N.U), şi economici (A.P.E.C). Fiecare din aceste elemente au o influență mai mare sau mai mică asupra funcţionării şi dezvoltării U.E. Harold şi Margaret Soprout au dedus ideea „triadei ecologice” care consta din: actorul internaţional, mediul, şi interdependenţa dintre ele. In ceea ce priveşte mediul internaţional global sau a tot planetar el se referă în primul rând la mediul extern global al sistemului internaţional. H. şi M.Sprout consideră că concepţia de mediu s-ar referi şi s-ar întrebuinţa mai mult în ecologie, şi este puţin productiv în cercetările relaţiilor internaţionale globale, pe când D.Singera consideră că concepţia de sistem poate fi util în studierea subsistemelor internaţionale. iar in ceea ce priveşte sistemul internaţional global, atunci el poate fi cercetat doar ca mediu şi în nici un caz ca sistem. F.Braiar subliniază că orice sistem nu poate să nu aibă mediu, însă aceasta nu înseamnă că orice sistem obligatoriu este în strânsă corelaţie cu mediul său. Există atât sisteme deschise cât şi închise, anume din cele din urmă face parte sistemul internaţional global. Potrivit lui J.Modelski la mediul relaţiilor internaţionale se referă – tot ceea ce există independent, aparte de el, fie merge vorba despre ambianţa geografică sau despre relaţiile politice.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships