In termen de 5 zile de la aprobarea bugetului local, subdiviziunea financiară a unităţii adm-ter de nivelul I solicită de la toate instituţiile publice finanţate de la bugetul local propuneri de repartizare pe luni a cheltuielilor si a veniturilor. Până la data de 20 decembrie, autoritatea executivă a unităţii adm-ter aprobă repartizarea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local conform clasificaţiei bugetare şi până la data de 25 decembrie, îi remite direcţiei finanţe repartizarea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local conform clasificaţiei bugetare.

Respectiv, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului unităţii adm-ter de nivelul al II şi a bugetului municipal Bălţi, direcţia finanţe efectuează următoarele acţiuni: a) solicită de la instituţiile publice propuneri de repartizare pe luni a cheltuielilor şi a veniturilor ei; b) întocmeşte repartizarea pe luni a veniturilor prevăzute pentru încasare în bugetele menţionate; c) întocmeşte repartizarea pe luni a transferurilor la bugetele locale. Direcţia finanţe, pe baza repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, întocmesc totalizări ale repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor raioanelor, bugetului unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, bugetului municipiului Bălţi şi bugetului municipiului Chişinău şi, până la 1 ianuarie, le depun la Ministerul Finanţelor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships