În literatura juridică nu există un punct de vedere unitar cu privire la obiectul raportului juridic de Dreptul mediului.
Principalele opiniile exprimate sînt :
a) Obiectul raportului juridic – anumite acţiuni pe care titularul dreptului subiectiv le efectuează sau le poate pretinde şi pe care celălalt subiect este obligat a le săvîrşi. [Gh. Avornic, p.182]
Obiectul raportului juridic de Dreptul mediului – acţiunile sau inacţiunile subiectelor, conduită ce ţine de folosirea, protecţia, dezvoltarea, conservarea componentelor naturii, răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului.
b) Obiectul raportului juridic – numai bunurile materiale.
Obiectul raportului juridic de Dreptul mediului – componentele mediului : biotice, abiotice, antropice.
În dependenţă de obiectul raportului se află şi conţinutul drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi părţile care vor fi obligate să participe la acest raport.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships