Cunoasterea fenomenelor si proceselor economico-sociale se realizeaza prin lucrari complexe de mare amploare bazate pe un numar mare de operatii strict corelate temeinic organizate, riguros organizate care poarta denumirea de cercetare statistica.

Planul observarii statistice
Scopul observarii este subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea statstica. In economie, scopul general este legat de nevoia de informatii pentru luarea deciziilor la nivelul tarii. Exista si un scop special al unei observari.
Obiectul observarii il formeaza colectivitatea cercetata sau multimea unitatilor care se vor inregistra impreuna cu caracteristicile stabilite in functie de scopul urmarit.
Unitatea de observare este definita ca element component al colectivitatii.Unitatile simple reflecta insusi modul de existenta al obiectivului observarii, iar unitatile complexe reflecta modul de organizare sociala sau economica.
Programul observarii consta in stabilirea caracteristicilor care trebuie sa fie inregistrate.
Formularele si instructiunile de inregistrare se prezinta sub forma de fise si liste. Fisa se completeaza pentru o singura unitate de observare si se foloseste atunci cind programul de observare este consistent. Lista este un formular colectiv, in care se inregistreaza raspunsurile la intrebarile din program pentru mai multe unitati concentrate in spatiu.
Timpul observarii vizeaza stabilirea timpului si a duratei inregistrarii. Timpul la care se refera datele poate fi un moment sau o intreaga perioada de timp; timpul cat dureaza inregistrarea se stabileste in functie de volumul colectivitatii supus inregistrarii.
Locul observarii si unitatea care raporteaza se precizeaza in program cu scopul de a gasi mai usor unitatile de observare.
Problemele organizatorice asigura conditii cat mai bune pentru desfasurarea observarii.

Felurile observarilor statistice
Observarea directa se bazeaza pe contractul direct, nemijlocit cu unitatile de inregistrat.
O forma a obsrvarii directe o constituie observarea pe baza de chestionare si observarea pe baza de documente.

Metode de observare: metode de observare totala si metode de observare partiala.
Sistemul rapoartelor statistice poate fi considerat ca o metoda de observare totala realizata pe baza de documente.
Recensamintul este metoda cea mai complexa de realizare a observarii totale, folosita din cele mai vechi timpuri. Rezulta ca este o observare totala cu anumita periodicitate. Recensamintele retelei comerciale se reflecta: numarul, marimea si inzestrarea cu echipament specific a societatilor comerciale. Datele se inscriu pe fise in raport cu specificul unitatii.
Inventarierea statistica a stocului de marfuri poate fi considerata un recensamint deoarece serveste cunostintei exhaustive.
Observarile partiale presupun cunoasterea fenomenelor studiate pe baza inregistrarii unei parti din colectivitatea generala. In domeniului comertului si a turismului observarile partiale sunt intilnite sub denumirea de selectii si anchete sau sondaje de opinie.
CNS coordoneaza derularea si realizarea unor anchete prin sondaj de tipul:
*Ancheta integrata in gospodarii (AIG)
Organizarea anchetei se realizeaza ca o cercetare permanenta multifunctionala pe un esantion lunar de 3.000 de locuinte amplasat in teritoriu in 501 centre de cercetare. O locuinta se cuprinde in ancheta intr-o singura luna.
Obiectivele anchetei isi propune sa ofere informatii multiple pentru caracterizarea conditiilor de viata ale populatiei si ale evolutiei acestora in perioada de tranzitie la economia de piata.
Sfera de cuprindere : vor fi cuprinse in cercetare gospodarii din toate categoriile socio-economice.
Metodele de inregistrare se bazeaza pe interviu, iar in jurnalul gospodariei pe auto-inregistrare si pe interviu.
Perioada de referinta este luna calendaristica .Perioada de inregistrare va fi cuprinsa intre ziua intii a lunii de referinta si ziua a saptea a lunii urmatoare.
Formulare: Chestionarul anchetei si Jurnalul Gospodariei.

*Anchete asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO)
Obiective: evaluarea populatiei active
Sfera de cuprindere: persoanele de cetatenie romana
Esantionul anchetei: ancheta se realizeaza selectiv pe un esantion reprezentativ pentru intreaga tara : in prima treapta au fost alese centrele de cercetare pe baza rezultatelor, iar treapta a doua locuintele.
Metoda de inregistrare este interviul
Perioada de inregistrare: inregistrarea se face lunar.

*Ancheta structurala in intreprinderi (ASI)
Obiective:
• sa ofere informatii pentru caracterizarea sistemului productiv si comercial; • sa constituie sirsa fundamentala de date;
• sa ofere informatii pentru actualizarea Registrului agentilor economici si sociali;
• valorificarea prin studii si analize de ramura si sectoriale
Sfera de cuprindere o reprezinta intreprinderile
Esantionul ancheteieste Registrul agentilor economici si sociali (REGIS)

Programul anchetei este sub forma de intrebari in chestionarele anchetei:
1. general ASA-CG;
2. simplificat ASA-CS;
3. pentru sectoarele neacoperite ASA-SN

1. Sfera de cuprindere: sunt supuse inregistrarii 110 produse agricole de origine vegetala si animala. Formularele de inregistrare sunt: carnetul pentru inregistrare zilnica, centralizatorul cantitatilor de produse, informarea operativ decadala privind preturile .
Obiectul anchetei este urmarirea evolutiei preturilor la principalele produse agricole si calculul pe baza informatiilor

Erorile de observare statistica; controlul informatiilor culese
In procesul inregistrarii datelor pot apare diferente intre valorile reala si cele inregistrate pe formular, care poarta denumirea de erori de observare.
Erorile de inregistrare se intilnesc ca erori intimplatoare si erori sistematice. Erorile intimplatoare de inregistrare provoaca abateri, in sensul maririi sau micsorarii nivelului real al fenomenului; erorile sistematice de inregistrare produic abateri de regula intr-un singur sens de la realitatea observata.
Datele de masa, dupa ce au fost culese, se supus unui control calitativ si cantitativ (poate fi facut pe cale logica sau pe cale aritmetica). Alte metode de corectare a erorilor, cand se constata o eroare de observare se recomanda repetarea inregistrarii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships