Operaţiile supuse taxei pe valoarea adăugată se împart în două mari categorii :
– a) operaţii care au ca efect transferul proprietăţii bunurilor indiferent cum se face aceasta : vânzare, schimb de bunuri, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi în unele cazuri chiar predarea cu titlu gratuit.
– b) operaţii constând în prestarea de servicii
Ţinând seama de natura şi provenienţa bunurilor operaţiile supuse taxe
pe valoarea adăugată se împart potrivit legii în :

a) livrări de bunuri mobile
b) transferul proprietăţii bunurilor imobiliare între agenţii economici
precum şi între aceştia şi instituţii sau persoane fizice.
c) prestări servicii
d) importul de bunuri şi servicii

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships