1. Motivaţia operaţiunilor pe piaţa valutară
Scopul principal al operaţiunilor pe piaţa valutară este dat de necesitatea procurării valutei în vederea asigurării mişcării internaţionale de valoare.
Caracterul fluctuant al valutelor a impus operaţiilor pe piaţa valutară şi o motivaţie de asigurare contra riscului valutar în realizarea operaţiunilor de vânzare-cumpărare.
Pe piaţa valutară se realizează de asemeni, operaţiuni în scop speculativ din dorinţa obţinerii unui câştig ca urmare a modificării cursului valutar sau din cauza existenţei unei diferenţe între dobânzi la fondurile exprimate în diferite monede.
În unele cazuri, pe piaţa valutară au loc operaţiuni tehnice de echilibrare a pieţei, intermediarii procedând la vânzarea de monedă atunci când există o cerere neacoperită sau la cumpărarea de monedă atunci când există o ofertă excedentară.
2. Participanţii la piaţa valutară
Piaţa valutară este ordonată de intermediari, ei au rolul de a forma piaţa punând în contact ofertanţii cu solicitanţii.
În postura de intermediari acţionează:
– băncile comerciale,
– bursele de valori,
– casele de schimb valutar,
– persoane sau instituţii pe post de brokeri şi dealeri.
Toate aceste instituţii pot avea caracter de broker realizând operaţiuni de vânzare-cumpărare. Brokerii realizează operaţiuni de vânzare-cumpărare în numele clienţilor, iar dealerii realizează operaţiuni în nume propriu şi pe cont propriu.
În principal, băncile comerciale fac operaţiuni cu caracter economic şi în scop asigurator prin vânzarea-cumpărarea la vedere şi la termen. Bursele de valori completează activitatea băncilor cu operaţiuni de vânzare-cumpărare în scop speculativ.
Casele de schimb realizează operaţiuni la vedere pentru scopuri economice.
Tipurile de operaţiuni posibile pe piaţa valutară sunt în funcţie de timp:
– operaţiuni la vedere – spot,
– operaţiuni la termen – forward.
Aceste operaţiuni presupun reglementări specifice şi utilizări în funcţie de scopul operatorilor de pe piaţa valutară.
Operaţiunile SPOT presupun realizarea tranzacţiei de vânzare-cumpărare în momentul t, în condiţiile de curs valutar economic curent cu mişcarea efectivă a monedei tranzacţionate imediat sau în maxim 48 ore de la momentul schimbului de monede.
Pe lângă aceste operaţiuni SPOT, mai sunt utilizate şi alte tipuri de operaţiuni la vedere:
– tomorrow – negocierea se desfăşoară în prezent, iar decontarea are loc a doua zi,
– out-night – negocierea şi decontarea se fac în aceeaşi zi.
În cazul în care intermediarul este o bancă sau o bursă, operaţiunile la vedere se realizează pe baza ordinelor de vânzare-cumpărare depuse de ofertanţi şi solicitanţi.
Mişcarea efectivă a monedei vândute şi valutei cumpărate are loc după o perioadă determinată, prin virament sau plată în numerar.
La casele de schimb mişcarea celor 2 sume se desfăşoară concomitent.
Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută la termen au devenit o necesitate sub presiunea lipsei de valută de pe piaţă la un moment dat şi a fenomenului de modificare rapidă a cursului valutar.
Operaţiunile la termen presupun o tranzacţie de valută al cărei contract şi curs se stabileşte în momentul t, iar mişcarea efectivă a sumelor tranzacţionate are loc la momentul tn la cursul valutar convenit în contract.
În scopul realizării acestor operaţiuni, piaţa valutară utilizează cursul valutar economic la termen cu cele două variante: de cumpărare şi de vânzare.
În ceea ce priveşte cotarea la termen a valutelor există situaţiile:
1. scadenţe 3 – 6 luni – se stabilesc cotaţii la termen pentru majoritatea monedelor,
2. scadenţe 12–24 luni – se stabilesc cotaţii la termen doar pentru monedele importante,
3. pentru scadenţe mai mari de doi ani se stabilesc cotaţii la termen doar pentru: dolar american, EURO, franc elveţian, Yen japonez, liră sterlină.

Operaţiunile la casele de schimb sunt cele mai simple operaţiuni de pe piaţa valutară, iar schimbul valutar are loc pe baza documentelor de identitate şi a sumelor propuse la vânzare-cumpărare.

Acest schimb presupune parcurgerea unor operaţiuni:
– identificarea persoanelor pe baza documentelor,
– verificarea semnelor băneşti prezentate spre vânzare-cumpărare pentru a depista eventualele falsuri,
– întocmirea documentelor de schimb valutar pentru fiecare operaţiune în parte.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships