Un comitet compus din reprezentantii permanenti ai statelor membre are obligatia sa pregateasca lucrarile Consiliului si sa indeplineasca sarcinile care ii sunt incredintate de acesta. Consiliul este asistat de un secretariat general, aflat sub conducerea unui secretar general. Secretarul general este numit de Consiliu, care hotaraste in unanimitate. Consiliul decide asupra organizarii Secretariatului General. Consiliul isi adopta regulamentul intern.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships