Procesul de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova mai întâi ia în considerare prevederile politicilor bugetar-fiscale şi monetar-creditare macroeconomice. Toate unităţile adm.-ter. dispun de autonomie financiară si au dreptul să-şi elaboreze şi să adopte bugetul anual propriu în limita resurselor financiare disponibile, care e format din venituri proprii, defalcări de la veniturile generale de stat şi transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor creat în componenţa bugetului de stat. La baza elaborării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale este instituit principiul autonomiei financiare. Planificarea bugetului este strict indicata de Legea finanţelor publice locale. Analiza proiectelor de bugete ale raioanelor, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău are caracter consultativ. Ministerul Finanţelor poate cere de la autorităţile executive ale unităţilor adm.-ter. de nivelul II sau ale municipiului Bălţi să modifice proiectele de buget în cazul în care acestea contravin prevederilor legale. La elaborarea pronosticului bugetului la venituri . Elaborarea pronosticului cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru întreţinerea instituţiilor publice şi finanţarea integrală sau parţială a altor activităţi se efectuează în baza unor normative unice de cheltuieli pe locuitor, în baza cărora se stabilesc relaţiile interbugetare respective.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships