1. Istoricul aparitiei si evolutiei

Aparitia Parlamentului UE isi are originea in 1950 (10-13 septembrie), cind in cadrul CECO a unei adunari parlamentare la care au participat 78 membri din parlamentele statelor membre a CECO.

Prin Tratatul de la Roma din 1957, Parlamentul European reprezinta ’’ popoarele statelor unite in Comunitatea Europeana’’.

Primele alegeri directe din Parlamentul European au fost in iunie 1979. Conform prevederilor tratatului de la Maastricht, cetatenii europeni pot participa la desemnarea parlamentarilor europeni indiferent de locul lor de resedinta. Parlamentul European este ales la fiecare 5 ani. Tratatul de la Maastricht din 1992 si tratatul de la Amsterdam din 1997, au transformat Parlamentul European dintr-un organism pur consultativ, intr-un organism pur legislativ, cu puteri similare celor al parlamentelor nationale.
2. Structura si principiile formarii Parlamentului UE

Parlamentul European, denumit Adunarea Generala de catre tratatele institutive, este alcatuit din ’’reprezentanti ai popoarelor statelor membre’’ ale Comunitatii Europene.

Membrii Parlamentului European nu sunt subordonati guvernelor tarilor lor sau parlamentelor nationale.

Denumirea de Parlament European , a fost legiferata prin Actul Unic European.

Parlamentul European este singura institutie comunitara care se intilneste si isi tine dezbaterile in public, opiniile si rezolutiile parlamentului se publica in Jurnalul Oficial al UE.

Structura :

Presedintele reprezinta parlamentul in situatii oficiale si in relatiile internationale, prezideaza sedintele plenare si intilnirile Biroului si Conferintei Presedintilor.

Biroul este responsabil de bugetul Parlamentului si raspunde de chestiuni administrative.

Conferinta presedintilor cuprinde Presedintele Parlamentului si presedintii grupurilor politice; fiind organismul politic conducator al parlamentului.

Comisiile. La pregatirea sesiunilor plenare a parlamentului, membrii lucreaza in comisii permanente. Mai sunt si subcomisii temporare si de ancheta.

Secretariatul : organizeaza activitatea parlamentului ; este condus de un Secretar General.

Membrii PE

– In conformitate cu Decizia Consiliului CEE din 20 septembrie 1976, intrat in vigoare la 1 iulie 1978, mebrii PE sunt alesi de catre cetatenii statelor membre, pentru operioada de 5 ani, prin sufragiu universal direct.Primele alegeri directe s-au tinut intre 7-10 iunie 1979, iar primul parlament direct ales s-a intilnit pentru I data la 7 iulie 1979. Ultimele alegeri au avut loc in 2004.

Conditiile pentru desfasurarea alegerilor parlamentare prevazute in Decizia Consiliului sunt:

· alegerile au loc intre joia si simbata unei anumite saptamini ;

· orice persoana fizica, mai mare de 18 ani, are dreptul la vot ;

· orice membru poate vota o singura data ;

· statele pot restringe dreptul de vot doar la proprii cetateni sau il pot recunoaste si rezidentilor – cetateni ai altor State membre ;

· candidatura pentru alegerile parlamentare poate fi depusa fie independent , fie pe lista de partide, conform regulilor stabilite de fiecare legislatie nationala a statelor membre.
Parlamentul este compus de un presedinte si un birou. Secretariatul General a PE este Luxemburg. Parlamentul se intilneste in sesiuni plenare la Strasbourg, dar sediul e la Bruxelles. Presedintii si vicepresedintii sunt alesi de catre membrii PE pentru operioada de 2 ani si jumatate. Presedintele, vicepresedintii si 5 chestori formeaza un Birou care este organul executiv al PE.

Sesiunile PE. PE are o sesiune anuala divizata in 12 perioade de cite o saptamina in fiecare luna, cu exceptia lunii august. Tote sesiunile Parlamentului sunt deschise publicului si se tin la Strasbourg.

Parlamentul adopta decizii cu majoriatea absoluta a voturilor exprimate, cu exceptia adoptarii motiunilor de cenzura, a bugetului sau a altor cazuri speciale prevazute de tratate.
3. Atributiile Parlamentului UE

atributii decizionale legislative – aceasta presupune adoptarea de catre PE a actelor comunitare prin 2 modalitati :

a) exercitarea atributiilor cu privire la formarea organizatiilor si institutiilor comunitare si adoptarea unor ordonante, directive si decizii de comun acord cu Consiliul UE ;

b) emiterea unor avize de conformitate si formularea unor avize consultative ;

atributii bugetare- proiectul bugetului fiind elaborat de comisia UE, insa decizia finala apartine Parlamentului, doar la capitolul cheltuieli.

Atributii specifice :

– organizarea si functionarea proprie ;

– luarea unor decizii privind organizarea si desfasurarea alegerilor ;

atributii de ancheta si de Ombutsman – sunt determinate de dreptul parlamentului de a forma comisii temporare de ancheta pentru examinarea in limitele atributiilor conferite altor institutii europene, a unor afirmatii de savirsire a unor infractiuni sau de proasta administrare in procesul realizarii normelor Dr. comunitar;

atributii de supraveghere si control – dr. parlamentului de a exercita supravegherea si controlul Comisiei parlamentare, prin rapoartele prezentate de Comisia parlamentara sau raspunsurilor membrilor comisiei.

atributii consultative – care sunt formulate in avize adoptate de PE.

4. Ombutsmanul UE

Institutia Ombutsmanului a fostinstituita in 1995 .

Scopul acesteia fiind :

– supravegherea activitatii institutiilor europene ;

– asigura derptul de petitionare al cetatenilor din statele UE.
Atributiile :

– cerceteaza plingerile privind administrarea incorecta in cadrul institutiilor UE ;

– activitatea lui de control nu cuprinde si organele judecatoresti ;

– el conduce cercetarile, de regula acestea incep de la reclamatii, dar poate porni si cercetarea de la propria vointa ;

– examinarea petitiilor cetatenilor UE ;

– cooperarea cu alte institutii ;

– el e obligat sa prezinte anual un raport privind investigatiile desfasurate ;

– mentinerea legaturii cu institutiile similare din statele membre;

– organizarea unor communicate de presa;

– organizarea unor seminare publice

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships