Sextil Puscariu s-a nãscut în Brasov în data de 04.01.1877.Numele sãu este Sextil Iosif Puscari.Anul nasterii a rãmas în istorie. Va rãmâne si omul, prin tot ce a publicat si a scris. Sextil Puscariu a luat în studiu numeroase aspecte ale culturii nationale, de la filologie la artã si la viata socialã, si a dovedit pentru toate, nu numai o profundã întelegere, ci si o mare pasiune. A scris versuri si schite, a întretinut legãturi strânse cu numerosi reprezentanti ai literaturii noastre, a scris  cronici muzicale si teatrale.
Initiazã si conduce ziarul “Glasul Bucovinei” apãrut la 22.10.1918, cea mai activã si rãspânditã  publicatie româneascã din Bucovina.
Participã activ la unirea Bucovinei cu Vechiul Regat. În primãvara lui 1919 i se oferã postul de ministru al Bucovinei la Bucuresti, dar refuzã: Sextil Puscariu rãmâne omul de stiintã integru.
Acceptã sã fie primul rector român al Universitãtii din Cluj si pune temelia Muzeului limbii române (1919).
Infiinteazã la Cluj si este directorul revistei “Dacoromânia”,  în anul
1920. Este membru în delegatia României la Liga Natiunilor de la Geneva (1922-1925). Domeniile în care si-a desfãsurat activitatea sunt foarte numeroase, dintre care amintim: problemele mari ale românitãtii si ale continuitãtii limbii noastre în Dacia; cunoasterea aspectelor cu caracter practic (ortografie, dictionar, sistemul fonetic si fonologic al limbii noastre); probleme legate de lexicografie;metodenoi de studiere a vocabularului etc.
A publicat lucrãri lingvistice de amploare:
“Dictionarul Limbii Române”
“Atlasul lingvistic român”
Alte opere:
“Istoria literaturii române”
“Limba Românã”
“Brasovul de altãdatã”
“Cãlare pe douã veacuri”
A murit în data de 05.05.1948 la Bran si este înmormântat la Brasov în data de 7 mai.
Sextil Puscariu rãmâne un remarcabil reprezentant al filologiei si lingvisticii, dar si al memorialisticii românesti.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships