How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom) because we were limited by facebook to share our Opportunities!
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Piaţa valutară reprezintă un sistem de relaţii valutar-financiare internaţionale în care se desfăşoară cumpărările şi vînzările de valută exprimate în monedă străinăcare este caracteristic pentru o economie deschisă. Pe piaţa valutară se efectuiază operaţiuni la termen şi la vedere.
Componentele pieţii valutare sunt:
# bursa valutară
# casele de schimb(cumpără sau vînd valută nelimitat de la bănci pentru clinţi);
# bancile autorizate de Banca Naţională (BN)
Piaţa valutară este descrisă de următoarele activităţi:
1.speculaţia valutară, care reprezintă cumpărarea şi vinzare de valută care are bază economică cu scopul de a obţine un cîştig;
2.arbitraj valutar – se efectuiază la nivel mai înalt de către băncile cu sume mai mari în valută, speculaţii la nivel superior;
3.intervenţia statului-reprezintă vînzarea cumpărarea de valută de către stat în scopul menţinerii cursului valutei naţionale.
Pe piaţa valutară se confruntă cererea şi oferta de valută:
Cererea de valută provine din partea agenţilor economici străini care intenţionează să cumpere într-o anumită perioadă de timp şi la un preţ determinat o anumită cantitate de monedă naţională pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii şi a unor active fizice şi financiare în ţara noastră. Cererea de valută străină este generată de următorii factori:
– de operaţiunile de import(de agenţii economici specializaţi în impotul de bunuri);
– de necesitatea extinderii activităţii economice;
– de persoanele care pleacă în scopuri turistice sau de afaceri peste hotare;
– de măsurile de apărare împotriva unei dinamici nefavorabile a cursului de schimb al valutei naţionale;
– de operaţiuni speculative;
– de ieşiri ale capitalului naţional în scopul de investire peste hotare sau de păstrare a avuţiei în băncile străine.
Oferta pe piaţa valutară reprezintă cantitatea de monedă naţională pe care agenţii economici naţionali intenţionează să o schimbe într-o anumită perioadă de timp la un curs dat, în scopul achiziţionării de bunuri străine. Oferta de valută este „alimentată” de:
– banii obţinuţi în urma exportului de bunuri materiale şi servicii;
– transferul de bani al persoanelor care activează peste hotare;
– împrumuturi şi credite, contracte cu organizaţiile economice internaţionale;

– depozite bancare şi bani ai agenţilor economici în valută liber convertibilă.
Convertibilitatea – este proprietatea unei monede naţionale de a se schimba, cu monedele altor ţări.
Creşterea exporturilor de mărfuri şi servicii din ţară duce la creşterea cererii pentru valuta naţională peste hotare şi, totodată, creează oferta de valută străină în ţară.
Creşterea importului de mărfuri şi servicii creează, astfel, cererea pentru valuta străină şi, totodată,creează oferta de valută naţională pentru străini.
Creşterea cererii interne pentru valuta străină duce la micşorarea rezervelor ei la Banca Naţională a ţării, astfel, exportul permite de a cîştiga valută străină necesară pentru plata impotului.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!