Tulburǎri urinare -disurie-polikiuruie Pacienta sǎ prezinte eliminǎri fiziologice în decurs de 4 ziile -am asigurat un climat confortabil în salon-am asigurat repaos la pat-am calculat zilnic bilanţul ingestio-excreţia-am administrat un regim bogat în lichide 2-3 l/zi (supe, ceaiuri, compoturi)-am educat pacienta sǎ aibe un regim uşor hiposodat şi am explicat importanţa acestui regim-am cântǎrit zilnic pacienta-am explicat pacientei cum sǎ recolteze urocultura, sumarul de urinǎ, testul Addis – Hamburger-am notat zilnic diureza-am asigurat zilnic lenjerie de pat şi de corp
01-02 XII-perfuzie, ser fiziologic 9%,500ml-antibiotice:CIPROFLOXACIN2 tb/6 h per osGENTAMICINǍ1f/6 ore i.m.03-04 XII-perfuzie liticǎ-antibiotice05 XII-antibiotice
01-02 XIIpacienta prezintǎ eliminǎri inadecvate cantitativ şi calitativ03-04 XIIîn urma intervenţiilor tulburǎrile urinare s-au diminuat, nu mai prezintǎ disurie05 XIIla externate pacienta prezintǎ eliminǎri fiziologice cantitative şi calitative Alterarea temperaturii corporale -pacienta sǎ prezinte temperatura corpului în limite normale în decurs de 3 zile -am aerisit salonul-am educat pacienta sǎ schimbe lenjeria ori de câte ori este nevoie-am menţinut tegumentele curate şi uscate la apariţia transpiraţiei-am aplicat comprese reci pe frunte-am mǎsurat zilnic temperatura -am încǎlzit pacienta la apariţia frisoanelor cu pǎturi, pernǎ electricǎ-am administrat un regim hidric-am calculat bilanţul ingesto-excreta-am masat zonele predispuse escarelor de decubit 01-02 XII-antitermice ASPIRINǍ 3 tab/zi per osALGOCALMIN 2f/zi i.m.03-04 XIIALGOCALMIN 2f/zi i.m.05 XIIALGOCALMIN 1f/zi i.m.
25-26 XI pacienta este febrilǎ-prezintǎ frisoane şi transpiraţii03-04 XII-în urma intervenţiilor pacienta are temperatura corpului în limite normale05-XILa externare pacienta este afebrilǎ Vulnerabilita-te faţǎ de pericole Pacienta sǎ aibǎ o stare de bine psihic pe în 3 zile -am asigurat condiţiile de microclimat în salon-aduc pacientei toate cunoştinţele despre afecţiunea sa-evaluez capacitatea de a înţelege a pacientei-aduc la cunoştinţǎ pacientei toate complicaţiile afecţiunilor sale-fac educaţie pentru prevenirea accidentelor, verific dacǎ sunt respectate toate normele de igienǎ-pun în legǎturǎ pacienta cu alţi bolnavi ce au aceeaşi afecţiune -iau mǎsuri pentru evitarea transmiterii unor infecţii masocomiale _ 01-02 XII-Pacienta nu are cunoştinţe despre afecţiune;-este vulnerabilǎ faţǎ de pericole03-04 XII-În urma intervenţiilor pacienta are cunoştinţe despre afecţiune şi complicaţii05 XIIla externare pacienta are o stare de bine fizic şi psihic Comunicarea ineficientǎ la nivel afectiv Pacienta sǎ comunice cu alte persoane în decurs de 3 zile -asigur pacientei un climat confortabil, familiar în salon-dau posiblitatea pacientei sǎ-şi exprime nevoile, sentimentele, ideile, dorinţele-invǎţ pacienta tehnici de relaxare şi comunicare-antrenez pacienta la diferite activitǎţi care sǎ-i dea sentimentul de utilitate-facilitez vizite aparţinǎtorilor-pun în valoare calitǎţile pacientei-antrenez pacienta la discuţii cu echipa de îngrijire şi dau detalii despre membrii acesteia. ¾ 01-02 XII-Pacienta este indispusǎ, anxioasǎ, nu comunicǎ03-04 XII-pacienta a început sǎ fie comunicativǎ, a înţeles importanţa comunicǎrii cu echipa de îngrijire05 XIIpacienta este comunicativǎ la externare Dificultate în a se recrea Pacienta sǎ aibǎ activitǎţi recreative în decurs de 4 zile -am asigurat un climat confortabil în salon-explorez gusturile pacientei pentru petrecerea timpului liber -asigur condiţiile necesare pentru activitǎţi recreative-organizez activitǎţi recreative individuale şi de grup: audiţii muzicale, vizionǎri de filme-facilitez accesul la biblioteca, sala de lecturǎ sau aduc pacientei cǎrţi, reviste-îndrum pacienta sǎ facǎ plimbǎri în aer liber-facilitez vizitele cercului de prieteni ai pacientei fǎrǎ a o obosi prea mult ¾ 01-02 XII-pacienta este inactivǎ, tristǎ, plictisitǎ02-04 XII-în urma discuţiilor cu pacienta, a vizitei prietenilor, a plimbǎrilor, etc, pacienta este veselǎ, activǎ, are o stare de bine psihic05 XIIpacienta are activitǎţi care o recreazǎ Lipsa cunoştinţelor despre afecţiune Pacienta sǎ aibǎ cunoştinţe despe afecţiune în decurs de 5 zile -asigur pacientei un climat sǎnǎtos-explorez nivelul de cunoştinţe a pacientei despre afecţiune -stimulez dorinţa de acumulare a unei noi cunoştinţe -conştientizez pacienta asupra responsabilitǎţi privind sǎnǎtoase-organizez activitǎţi educative şi aduc pacienta în legǎturǎ cu alţi pacienţi cu aceeaşi afecţiune -identific obiceiurile şi deprinderile greşite ale pacientei-corecţia deprinderilor dǎunǎtoare sǎnǎtǎţii-verific dacǎ pacienta şi-a însuşit cunoştinţele aduse. ¾ 01-02 XIIpacienta datoritǎ lipsei de informaţii nu are cunoştinţe despre afecţiune 03-04 XIIpacienta este dornicǎ sǎ afle cât mai multe informaţii despre afecţiune 05 XIIla externare pacienta are cunoştinţe suficiente despre afecţiune

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships