How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom) because we were limited by facebook to share our Opportunities!
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Politicile monetare sunt acţiuni exercitate de autorităţile monetare (BN, trezorerie) asupra masei monetare şi asupra activelor financiare în vederea orientării economiei spre stabilitate pentru deschiderea economiei naţionale spre exterior.
Politica monetară este elaborată şi promovată de către Banca Centrală a ţării.
Obiectivele urmărite prin politica monetară de agenţii monetari pot fi grupate în:
a)organizarea activităţii bancare şi protecţia deponenţilor, prevenirea riscului şi gestiunea corespunzătoare a resurselor.
b)reglarea masei monetare prin condiţii şi mijloace care să favorizeze realizarea obiectivelor generale ale politicii economice.
c)rata înaltă a angajării în cîmpul muncii
d)creşterea economică.
Pe plan internaţional, această politică trebuie să asigure reglarea cererii şi ofertei de monedă, iar pe plan extern echilibrul balanţei de plăţi.
Instrumentele clasice ale politicii monetare sunt:
1. manevrarea taxei scontului şi a rescontului
Scontul este o operaţie de credit, de cumpărare a efectelor de comerţ care nu au ajuns la scadenţă(bilete de ordin). Rescontarea (refinanţare)este operaţia efectuată de banca centrală a unei ţări în vederea aprovizionării cu mijloace băneşti lichide a băncii comerciale. Pe baza vînzării la banca centrală a unui portofoliu de cambii scontate de ele, băncile comerciale obţin în schimb mijloace băneşti înainte de scadenţele cambiilor respective.
2. cumpărarea şi vînzarea de titluri de valoare pe piaţa deschisă
Tranziţia între banca comercială generează fie un excedent, fie un deficit global de lichidităţi, BN intervine pentru a “ reteza“ excedentul respectiv(BN cedează pe piaţa monetară o parte din efectivele publice sau private, astfel prin cumpărările pe care le efectuiază agenţii economici se diminuiază masa monetară) şi pentru a “completa“ deficitul după caz (BN achiziţionează pe piaţă o parte din efectivele publice sau private deţinute de banca comercială, astfel apare în circulaţie cantităţi sporite de bani)
3. variaţiile cotelor rezervelor obligatorii pe care BN le controlează
Acest instrument trebuie utilizat cu precauţie de BN
4.rata de refinanţare bancară
BN furnizează lichidităţi societăţilor bancare solicitante în conformitate cu obiectivele de politică monetară. Este o operaţie de creditare pe termen scurt(cca.90 de zile) de BN cu ajutorul creditului de lichiditate.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!