Steaua lui Pompeius, tânărul venit din Picenum, tinut situatîntre muntii Apenini şi Marea Adriatică, atinge pentru o clipă măretia. în timp ce el ocupă avanscena politică, răscoala lui Spartacus zguduie lumea italică. Spartacus se prăbuşeşte învins de Crassus. În fata lui Pompeius se ridică Crassus, cel mai bogat om al vremii. Senatul îi reconciliază pentru a scăpa de dictatura militară. Din concesii în concesii, puterea senatului slăbeşte din zi în zi. Pompeius atrage de partea sa plebea, care îl sustine în campaniile militare, oferă cavalerilor avantaje financiare. Obtine un Imperium maius pentru combaterea pirateriei din Marea Mediterană, apoi comanda supremă în războiul împotriva lui Mithriadates VI Eupator.
Îi distruge pe pirati, îl alungă pe Mithriadates din regatul săui, supune Armenia, îşi urmează drumul spre Caucaz şi Marea Caspică. în 64 a. Chr., cucereşte Syria, năvăleşte în Iudeea, cucereşte Ierusalimul. Ajunge să detină suprematia militară.
Câştigurile acestei campanii au fost enorme: au apărut trei moi provincii romane: Creta, Bithynia şi Syria; s–a instituit un control roman de la Pontus Euxinus până în Arabia; au fost înscăunati regi, dinaşti sau potentati devotati lui Pompeius,
s–au întemeiat oraşe în Cappadocia, Paphlagonia, Armenia şi Pontus.
Avantajele lui Pompeius au fost la fel de mari: prăzi uriaşe şi o glorie militară de necontestat.
Roma preia în Orient ştafeta Macedoniei, Pompeius reaprinde făclia lui Alexandru cel Mare şi capătă cognomenul de Magnus. Dezamăgit de Senat, care refuză împroprietărirea veteranilor săi, se aliază cu Crassus şi Caesar şi formează primul triumvirat(60 a. Chr.), o aliantă politică ce—i permite lui Caesar să ajungă la consulat.
Moartea lui Crassus şi victoriile lui Caesar au condus la destrămarea triumviratului. Senatul îl alege pe Pompeius {em consul sine collega} şi îl demite pe Caesar printr–un senatus consultum ultimum.
Izbucneşte războiul civil. Bătălia decisivă se dă la Pharsalus. învins, Pompeius se retrage în Aegyptus, unde e asasinat de regele Ptolemaeus XIII.
Pompeius a fost un mare general, dar nu s–a ridicat, ca om politic, la înăltimea lui Caesar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships