Tabelele statistice constituie un ansamblu de judecati prezentat intr-o forma succinta in cuvinte si expresii numerice referitoare la fenomene si procese studiate.
Elementele de continut se refera la subiectul si predicatul tabelului. Subiectul tabelului il reprezinta colectivitatea si partile sale componente si se inscrie in capetele rindurilor. Predicatul tabelului este format din totalitatea aspectelor cantitative referitoare la colectivitatea cercetata si se inscriu in capatul coloanelor.
Elementele de forma ale unui tabel: titlul general, titlurile interioare, reteaua si notele explicative.
In etapa observarii se intocmesc tabelele descriptive sau enumerative
In etapa prelucrarii se intocmesc tabelele de prelucrare
Dupa felul cum este prelucrat subiectul sau predicatul sau ambele, se disting: tabele simple, tabele pe grupe, tabele combinate, tabele combinate cu dubla intrare, tabele de asociere.

Seriile statistice
Seria statistica este prezentarea paralela a doua siruri de date in care primul sir prezinta caracteristica de grupare, iar cel de al doilea, rezultatul centralizarii frecventelor sau valorile unei alte caracteristici cu care se afla in raport de interdependenta.
Dupa posibilitatile de caracterizare a fenomenelor seriile pot fi:
• serii statistice independente;
• serii statistice interdependente;
Dupa continutul caracteristicii:
• de timp( dinamice sau cronologice);
• de spatiu (teritoriale);
• de distributie (repartitie).

Reprezentarea grafica a datelor statistice
Graficuleste o imagine spatiala, cu caracter conventional, care prin diferite mijloace plastice de reprezentare reliefeaza ceea ce este caracteristic, esential pentru obiectul cercetarii.
Elementele constructive ale unui grafic sunt: titlul, reteaua, scara de reprezentare, legenda, graficul propriu-zis, sursa datelor si notelor explicative.
Principalele tipuri de grafice statistice: diagrame prin benzi si coloane, diagrame prin figuri geometrice, diagramele seriilor de timp (cronologice, dinamice), diagramele seriilor de spatiu, diagaramele seriilor de repartitie de frecvente, diagramele prin figuri naturale, pictogramele.
Diagrama prin benzi se construieste sub forma unor dreptunghiuri cu latura mare orizontala, sprijinite pe o dreapta ridicata in punctul de origine a axei (orizontale) de reprezentare.
Diagrama prin coloane se construieste sub forma unor dreptunghiuri cu latura mare verticala, cu ajutorul unui sistem de axe rectangulare.
Diagramele prin figuri geometrice :
• desuprafata (cerc, semicerc, patrat, dreptunghi, triunghi): grafice prin areale, grafice de structura;
• de volum (paralelipipedul, piramida, cilindrul).
Diagramele seriilor de timp: prin coloane, cronograme, diagrame polare (radiale).
Diagramele seriilor de spatiu: cartogramele si cardiogramele.
Diagramele seriilor de repartitie de frecvente: de frecvente unidimensionale (histograma, poligonul frecventelor, diagrama frecventelor cumulate; pentru frecvente bidimensionale (corelograma).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships