Persoana acuzate de savirsirea unei infractiuni este considerata atita timp cit vinovatia acesteia nu va fi dovedita, in modurile prevazute de catre CPP, in cadrul unui proces judiciar public, in cadrul caruia vor fi asigurate toate garantiile necesare apararii sale, si nu va fi constata printr-o hotarire judecatoreasca de condamnare definitiva. Nimeni nu este obligat sa dovedeasca nevinovatia sa. Legea PP stabileste ca rasturnarea prezumtiei nevinovatiei sau concluziile despre vinovatia persoanei de savirsirea infractiunii nu pot fi intemeiate pe presupuneri. Toate dubiile in probarea invinuirii, care nu pot fi inlaturate legal, se interpretaeaza in favoarea invinuitului, banuitului, inculpatului. Acest principiu este subordonat principiului legalitatii si constituie baza principiilor, libertatii persoanei, respectarii demnitatii umane si a dreptului de operare. De asemenea principiul stabileste ca nici o persoana recunoscuta vinovata de savirsirea unei infractiuni nu trebuie sa ramina nepedepsita, iar sanctiunile trebuie sa fie aplicate in conformitate cu gravitatea infractiunilor savirsite.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships