Impunerea reprez un complex de opersi masuri efectuate în baza legiicare au drept scop stabilirea imp ce revine în sarcina unei pers fiz sau jur. Impunerea are o latura de natura politicasi una de nat tehnica.
Principiul justetii impunerii: fiecare cetatean al statului trebuie sa contribuie cu impozite în fctie de venitul pe care în obtine.
Principiul certitudinii: presupune ca marimea imp sa fie corecta iar termenelesi sumele de plata sa fie clara pt fiec platitor.
Princip comoditatii perceperii imp spune ca imp sa fie sa fie percepute la termenelesi în modul cel mai convenabil pt contribuabil. Princip randamentului imp urmarea ca sist fiscal sa asigure încasarea imp cu min de cheltsi sa fie cât mai putin apasator pt platitor.
*Principii de echitate fiscala. echitatea fisc înseamna dreptate sociala în materie de impozite. Conditii:
– stabilirea minimului neimpozabil adica scutirea de imp a unui venit minim care sa permita satisfacerea nevoilor de trai strict necesare. Minimul neimpozabil poate fi stabilit doar în cazul imp directe;
– sarcina fiscala sa fie stabilita în functie de puterea contributiva a fiec platitor adica cu luarea în considerare a marimi venitului sau averii precumsi a situatiei faniliare a acestuia
– singur, casatorit, cu pers în întretinere;
– impunereasa cuprinda toate cat sociale care realiz venituri sau care au un anumit fel de avere dar fara cei ce sunt sub minimil neimpozabil.
*Principii de politica financiara. La introducerea unui imp trebui ca ac sa aiba un randamest fiscal ridicat, sa fie stabilsi elastic. Ca un imp sa aiba un randament fisc rid trebuie sa:
– imp sa aiba un caract universal deci el sa fie platit de toate pers fizsi jur care obtin venituri din ac sursa;
– sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere a unei parti din materia impunerii;
– vol chelt privind stabilirea materiei impozabilesi calcularea sa fie cât mai redusa. Imp este stabil atuncicând randamentul ramâne constant de-alungul ciclului econ. Ca un imp sa fie elastic el trebuie sa se adapteze în permanenta necesitatilor de venituri ale statului. Deci daca se înregistreaza o crestere a chelt bug este necesar ca imp sa poata fi majorat corespunzatorsi invers, dar de obicei imp act mai ales în sensul majorarii imp.
*Principii de politica economica La introducerea unui imp statul urmareste procurarea venit necesare acoperirii chelt publsi fol ac ca instrument de impulsionare a dezv unor ramuri sau subramuri econ. incurajarea dezv unei ram sau subram econ poate fi efectuata prin masuri de ordin fiscal ca: stabilirea unor taxe vamale ridicate le import, reducerea sau scutirea de taxa a imp indirecte a marfurilor autohtone. in vederea cresterii consumului unei anumite marfii statul procedeaza la micsorarea sau chiar suprimarea imp ind percepute la vânzarea acestuia. Imp pot fi fol concomitent cu alte instrumente pt redresarea situatiei econ iar în vederea combaterii inflatiei se recurge frecventsi la masura majorarii imp.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships