APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Descentralizarea administrativă, ca mod de organizare a administraţiei publice într-un stat, îmbracă două forme : descentralizarea teritorială şi cea pe servicii.  “ În cazul descentralizării teritoriale tertoriul statului este împărţit în circumscripţii administrative, în care funcţionează autorităţi administrative locale, care se bucură de o oarecare indenpedenţă faţă de autoritatea centrală ”. Astfel anumite servicii publice locale sunt scoase din competenţa autorităţilor cantrale şi date în competenţa autorităţilor locale descentralizate, care girează în circumscripţiile în care au fost alese. Descentralizarea pe servicii  nu se referă la o grupă de servicii de interes local, date în competenţa autorităţiilor locale, ci la un singul serviciu public, care este scos din competenţa centrală sau locală, dându-i-se o organizare autonomă. În cazul acesta serviciile publice primesc un patrimoniu şi organe proprii, întrucâtva independente de organele administrative din competenţa cărora au fost scoase

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]