How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Autoritatea executivă a unităţii adm-ter de nivelul I prezintă, cel târziu la data de 15 noiembrie a anului în curs, proiectul bugetului local pe anul următor spre examinare şi aprobare consiliului local. Proiectul bugetului local prezentat spre aprobare consiliului local include: a) proiectul deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei, în c) cuantumul fondului de rezervă; d) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; e) nota explicativă la proiectul bugetului.

Apoi consiliul local examinează proiectul bugetului local în două lecturi şi cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs acesta aprobă bugetul local pe anul bugetar următor.

In cazul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, procedura de elaborare şi adoptare nu diferă esenţial de procedura bugetară parcursă de nivelul întâi.

Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II şi a municipiului Bălţi, prezintă, printr-o dispoziţie, cel târziu la data de 1 noiembrie, proiectul bugetului UAT de nivelul II şi proiectul bugetului mun. Bălţi spre examinare şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative respective.

How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
Proiectul include: a) proiectul deciziei autorităţii reprezentative şi deliberativeprivind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei (veniturile şi cheltuielile bugetului respectiv prevăzute pentru anul bugetar următor; normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale; fondurile speciale; transferurile de la bugetul respectiv la bugetele locale; c) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; d) nota explicativă la proiectul bugetului.

Bugetul se examineaza în două lecturi. Insă, spre deosebire de primul caz, în cel de-al doilea legea stabileşte expres chestiunile ce trebuiesc examinate în prima lectură, precum şi în a doua.Apoi se aprobă bugetele respective pe anul bugetar următor cel târziu la data de 10 decembrie a anului în curs.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!