Elaborarea şi execuţia fondurilor anuale AOAM sunt supuse principiilor anualităţii, realităţii şi echilibrării, la fel ca elaborarea şi execuţia bugetului de stat, şi bugetului asigurărilor sociale de stat, deoarece aceste fonduri fac parte din bugetul public naţional care este autonom faţă de celelalte bugete. La elaborarea proiectului FAAOAM se urmăresc echilibrul dintre venituri şi cheltuieli, prevăzându-se surse băneşti pentru acoperirea cheltuielilor de tratament medical achitate conform facturilor prezentate de prestatorii de servicii medicale. Elaborarea este supusa avizării de către Min.Fin. şi aprobării de către Guvern. Proiectul legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală include anexele şi este însoţit de nota explicativă.

Examinarea şi adoptarea Proiectul este examinat de Comisia de specialitate, Comisiile parlamentare şi Direcţia juridică a Parlamentului, care prezintă plenului Parlamentului un raport şi avize la data stabilită de acesta. Concomitent, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale este examinat de Curtea de Conturi, care prezintă Parlamentului un aviz la data stabilită de acesta. Examinarea se efectuează în trei lecturi. Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală poate fi adoptată şi în două lecturi, dacă toate chestiunile din lecturile doi şi trei sunt examinate într-o singură lectură.Promulgarea Se trimite spre promulgare Preşedintelui RM. Promulgarea legii este actul final al procedurii legislative şi ţine exclusiv de competenţa şefului statului, care trebuie să o investească cu formulă executorie. Ulterior, Decretul presedintelui se publică în Monitorul Oficial.Executarea Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală constă în acumularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a celorlalte venituri, în corelaţie practic necesară cu plata sumelor de bani legate de acordarea persoanelor asigurate a asistenţei medicale în volumul prevăzut de Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships